Soutěže

V pátek 14. 12. proběhl 10. ročník Přírodovědné soutěže

 

Dne 14. 12. 2018 zorganizovali učitelé a studenti Mendelova gymnázia jubilejní již 10. ročník „Přírodovědné soutěže“ určené pro žáky 9. tříd základních škol okresu Opava.

Jedná se o soutěž, kde si žáci ze základních škol ověří své znalosti z fyziky, chemie, biologie a ekologie. Součástí jsou vědomostní testy a praktická laboratorní cvičení.

Číst celý příspěvek

Přírodovědná soutěž 2016

Dne 16. 12. 2016 zorganizovali učitelé a žáci Mendelova gymnázia již 8. ročník „Přírodovědné soutěže“ určené pro žáky 9. tříd základních škol okresu Opava.

Akce byla zároveň součástí grantového projektu Badatelský deník, který finančně podpořil Moravskoslezský kraj.

Jedná se o soutěž, kde si žáci ze základních škol ověří své znalosti z fyziky, chemie, biologie a ekologie. Součástí jsou vědomostní testy a praktická laboratorní cvičení. V letošním školním roce se přihlásilo celkem 26 tříčlenných týmů. Hlavním vedoucím organizačního týmu byla paní Mgr. Hana Bartošíková. Velké poděkování patří sponzorům této soutěže, kterými byli Statutární město Opava, Fotovoltaické instalace pan Václavíka a SEMIX PLUSO, spol. s r.o. Poskytli hodnotné dary pro vítězná družstva.

Číst celý příspěvek

Přírodovědná soutěž

Dne 18.12. 2015 zorganizovali učitelé a žáci Mendelova gymnázia již 7. ročník „Přírodovědné soutěže“ určené pro žáky 9. tříd základních škol okresu Opava.

Jedná se o soutěž, kde si žáci ze základních škol ověří své chemické, fyzikální a biologické teoretické znalosti i praktické dovednosti.V letošním školním roce se přihlásilo celkem 18 tříčlenných týmů. Hlavním vedoucím organizačního týmu byla paní Mgr. Hana Bartošíková. Velké poděkování patří sponzorům této soutěže, kterými byli Statutární město Opava, Model Obaly a.s., Opava, Fotovoltaické instalace pana Václavíka a FINAL-SWEET spol. s.r.o. pana Onderky. Poskytli hodnotné dary pro vítězná družstva.

Číst celý příspěvek

Přírodovědná soutěž

18. 12. 2015 se uskuteční na našem gymnáziu 7. ročník přírodovědné soutěže pro žáky základních škol. Tříčlenné týmy si budou moci otestovat své znalosti z biologie, chemie a fyziky. Přihlášky i videa s biologickými pokusy je možné zasílat do 4. 12. 2015 na adresu gymnázia nebo na bartosikova@mgopava.cz. Podrobnější informace a leták k soutěži naleznete zde.