Soutěže

Z fakulty Veřejných politik v Opavě si Emily Grace Beck odváží 1. místo

Studenti středních škol, kteří se přihlásili do Fakultní odborné soutěže, obhajovali na akademické půdě fakulty Veřejných politik v Opavě své písemné práce. Ty byly rozděleny do dvou kategorií. V první se hodnotily práce z oblasti zdravotnických oborů, ve druhé pak ty, které patří do okruhu sociální patologie a prevence, sociální politiky a sociální práce. Ve zdravotnické oblasti s prací nazvanou Analýza dat CGM a následné úpravy inzulinových profilů na pumpách zvítězila Emily Grace Beck z 3. C. Emily, gratulujeme!

Mladé zdravotnice postupují do regionálního kola

Našim žákyním – Stele Špokové, Johaně Kláskové, Gitě Hlavoňové (není z MGO), Elišce Stejskalové a Karolína Heinzové – se návštěva kroužku Mladý zdravotník, který vedou starší studenti MGO, vyplatila. Svými znalostmi a dovednostmi si vybojovaly v okresním kole soutěže Mladý zdravotník 1. místo a porazily tak dalších 15 soutěžních týmů. V sobotu budou děvčata bojovat v regionálním kole, které se uskuteční v Pevnosti poznání v Olomouci. Děvčatům gratulujeme a držíme jim palce.

Vedoucím kroužku děkujeme za perfektní přípravu.

Z finále Chemquestu si odvážíme zlato a speciální ocenění poroty za kreativitu

Nyní se podíváme zpátky do minulosti na to, jak se dařilo našim mladým chemikům na finále kreativní soutěže Chemquest 2023.

V březnu se čtyři týmy našeho gymnázia pokoušely probojovat do finálového kola v kategorii SŠ. Dvěma týmům z 3. B se to povedlo.

Číst celý příspěvek

Naši biologové dosahují skvělých výsledků

Jan Gilík ze 7. A díky svým znalostem a dovednostem postoupil z krajského kola Biologické olympiády kategorie A do Ústředního kola této soutěže. Honzovi gratulujeme k jeho úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Z Geologického kladívka si odvážíme dvě stříbrné medaile

Dne 28. 4. 2023 proběhla v Ostravě tradiční geovědní soutěž Geologické kladívko. V letošním ročníku perfektně připravené soutěže se nám dařilo a dosáhli jsme historicky nejlepšího výsledku.

Číst celý příspěvek

Máme za sebou školní kolo Bio olympiády kategorie A

V únoru proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie A, které je určeno studentům 3. a 4. ročníku. Zúčastnilo se jej 25 studentů, kteří vyplňovali test a poznávali přírodniny. Následně se 8 nejlepších popralo s praktickou částí a první 3 – Kryštof Hoza 8. A, Jan Gilík 7. A a Marie Janovská 7. A – postupují do krajského kola. Gratulujeme!

Za organizaci školního kola olympiády děkujeme paní učitelce Kateřině Dlouhé.