Soutěže

VÍTĚZÍME TAKÉ PASTELKOU

Dne 27. 3. 2024 proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů mezinárodní výtvarné soutěže, kterou vyhlásila Evropská sekce Jazykového gymnázia Pavla Tigrida ve spolupráci
s Velvyslanectvím Francie v České republice a Francouzským institutem v Praze. Soutěže se zúčastnilo téměř 2000 prací z 41 škol. Naše studentka Heidi Homolová
z 6.A získala skvělé 3. místo v kategorii kresba. Gratulujeme! Mgr. Miroslava Honová

MENDELOVINY-LUSKOVINY ZNAJÍ VÍTĚZE!

V minulých dnech došlo na naší škole k významné události – soutěž Mendeloviny-luskoviny dospěla ke svému závěru! A dokázala, že humor mezi mladými následovníky Johana Gregora Mendela neumřel. Všichni si plně uvědomili, že tento zakladatel genetiky a významný český vědec patří k nejslavnějším lidem, kteří v Opavě žili. A každý takový člověk si zaslouží parodii – JGM přece nemůže být výjimkou!

Nejlepší „díla“ našich soutěžících si přečtěte pod tímto odkazem: Vítězové

A ostatním vzkazujeme – nebojte se a pište! HUMORU A SATIRY NENÍ NIKDY DOST!

NAŠI ŽÁCI ZVÍTĚZILI V OSTRAVĚ!

Žáci našeho osmiletého gymnázia se v minulých dnech zúčastnili literární soutěže, kterou vyhlásilo SVČ Ostrava u příležitosti Dne Země. Celá akce se nesla jako každý rok v enviromentálním duchu, věnovala se soužití člověka s přírodou apod. Ústředním motivem letošního ročníku se stali ptáci.

Úkolem soutěžících bylo napsat volný slohový útvar na téma Leť, ptáku, leť. Fantazie dostala křídla, dobrovolníci se chopili počítačových myší a per a pustili se do práce. Když nám pak do školy dorazilo pozvání k předávání cen pro čtyři žáky, byli jsme velmi mile překvapeni.

Číst celý příspěvek

Mendelovo gymnázium zpívá na Eurotopii

Pěvecká a výtvarná soutěž, kterou pravidelně pro žáky Moravskoslezského kraje pořádá nezisková organizace Eurotopia se letos uskutečnila 25. října v kostele
sv. Václava v Opavě. Letos jsme navíc přijali pozvání organizátorů, abychom na soutěži vystoupili s naším školním pěveckým sborem. Jsme rádi, že jsme mohli školu reprezentovat před publikem dětí a pedagogů základních škol našeho kraje.
Krásnou odměnou pro naše mladé zpěváky byl určitě spontánní a vřelý potlesk publika. Mezi soutěžícími také bodovala naše žákyně kvinty Eliška Johančíková, která získala v nejvyšší pěvecké kategorii krásné 2. místo. Děkujeme všem vystupujícím, paní učitelce Špilháčkové za výběr písní, nácvik i profesionální klavírní doprovod. Jonáši Slovákovi ze 4.D za sólový zpěv a každému dalšímu členu sboru, jelikož každý byl důležitou součástí našeho společného vydařeného díla.
Mgr. Helena Kozlová

Číst celý příspěvek

Opavský skřivánek

Soutěž dětských lidových zpěváků „Opavský skřivánek “ se po covidové pouze opět vrátila na scénu. V nejvyšší V. kategorii nás reprezentovala Eliška Johančíková z kvarty a Ester Hudeczková z tercie. Ester Hudeczková postoupila do vyššího kola soutěže, které tradičně probíhá formou koncertu v Loutkovém divadle. Ve druhém kole pak porota vybírá nejlepší zástupce, kteří reprezentují region Opavského Slezska na různých folklorních přehlídkách a festivalech v České republice. Přejeme Ester, aby se do této prestižní nominace dostala!