Biologie

Společný projekt s Komárnem

V závěru školního roku navštívili naši studenti z 1. B své slovenské vrstevníky gymnázia v Komárně v rámci mezinárodního projektu Visegrad Fund V4 Gen mini-Grants. Co vše zažili a předvedli na Slovensku si můžete přečíst nejen na našich webových stránkách, ale také nejnovějším vydáni Regionu Opavsko, které vyšlo 4. července 2023. V září se těšíme na návštěvu slovenských studentů na našem gymnáziu.

Reportáže z akce uveřejněné na kanále YouTube:

 

Studenti malovali na ekologické téma

Pokles biodiverzity a nutnost ochrany jednotlivých druhů organismů i celých ekosystémů patří k nejdůležitějším globálním problémům dneška. Proto se k této problematice obracíme i v hodinách výtvarné výchovy. Jednak v současnosti pracujeme na tématu „chránění živočichové na seznamu ohrožených druhů IUCN“, jednak jsme ve čtvrtek 22. 6. uspořádali ekologicko-výtvarný den, v průběhu kterého jsme se soustředili konkrétně na problematiku ochrany kytovců. Této akce se zúčastnilo 23 studentek a studentů ze tříd 1. C, 1. B, 3. B a 3. D. Organizátorem akce byl RNDr. Rostislav Herrmann.

Číst celý příspěvek

Ptáte se, co vás čeká na den zdraví?

Dne 28. 7. 2023 se uskuteční Den zdraví. Prosíme všechny studenty gymnázia, aby přicházeli na stanoviště včas. Ti, kteří mají sebeobranu, dorazí ve sportovním oblečení. Harmonogram naleznete ZDE.

Podporujeme studenty v získávání pedagogických dovedností

Nejcennější je vlastní zkušenost a někteří studenti z našeho gymnázia už vědí, jaké je to stát na druhé straně, jaké je to být učitelem. Mají možnost vyučovat, vést studentské lekce na ZŠ Labyrint ve Lhotě a rádi se s vámi podělí o své zážitky a dojmy. Končíme druhý rok spolupráce a letos bylo odučeno celkem 15 dvouhodinových studentských lekcí z fyziky, chemie, ze zeměpisu nebo z přírodopisu.

Číst celý příspěvek

Máme za sebou školní kolo Bio olympiády kategorie A

V únoru proběhlo školní kolo Biologické olympiády kategorie A, které je určeno studentům 3. a 4. ročníku. Zúčastnilo se jej 25 studentů, kteří vyplňovali test a poznávali přírodniny. Následně se 8 nejlepších popralo s praktickou částí a první 3 – Kryštof Hoza 8. A, Jan Gilík 7. A a Marie Janovská 7. A – postupují do krajského kola. Gratulujeme!

Za organizaci školního kola olympiády děkujeme paní učitelce Kateřině Dlouhé.