Biologie

Projekt Otevřená věda 2023

Po celý kalendářní rok 2023 jsem měla možnost účastnit se stáže s názvem Kationty – klíčové prvky pro život eukaryotních buněk ve Fyziologickém ústavu AV ČR na Oddělení membránového transportu pod vedením lektorky Ing. Olgy Zimmermannové, Ph.D. Konkrétně jsme se zabývali strukturní analýzou vazebného místa pro inhibitor phloretin v lidském Na+/H+ antiporteru NHA2.

Číst celý příspěvek

Máme za sebou další úspěch našich mladých biologů

Naši mladí biologové mají úspěchy napříč jednotlivými soutěžními kategoriemi Biologické olympiády. Jedním z těch posledních letošního školního roku je účast našeho gymnázia v krajském kole Biologické olympiády kategorie D, kde nás reprezentoval Radek Špánek ze 2. A. Po výborném výkonu, zvláště v laboratorní části soutěže, se umístil na krásném 7. místě. Radkovi gratulujeme k jeho úspěchu a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Z fakulty Veřejných politik v Opavě si Emily Grace Beck odváží 1. místo

Studenti středních škol, kteří se přihlásili do Fakultní odborné soutěže, obhajovali na akademické půdě fakulty Veřejných politik v Opavě své písemné práce. Ty byly rozděleny do dvou kategorií. V první se hodnotily práce z oblasti zdravotnických oborů, ve druhé pak ty, které patří do okruhu sociální patologie a prevence, sociální politiky a sociální práce. Ve zdravotnické oblasti s prací nazvanou Analýza dat CGM a následné úpravy inzulinových profilů na pumpách zvítězila Emily Grace Beck z 3. C. Emily, gratulujeme!

Mladé zdravotnice postupují do regionálního kola

Našim žákyním – Stele Špokové, Johaně Kláskové, Gitě Hlavoňové (není z MGO), Elišce Stejskalové a Karolína Heinzové – se návštěva kroužku Mladý zdravotník, který vedou starší studenti MGO, vyplatila. Svými znalostmi a dovednostmi si vybojovaly v okresním kole soutěže Mladý zdravotník 1. místo a porazily tak dalších 15 soutěžních týmů. V sobotu budou děvčata bojovat v regionálním kole, které se uskuteční v Pevnosti poznání v Olomouci. Děvčatům gratulujeme a držíme jim palce.

Vedoucím kroužku děkujeme za perfektní přípravu.

Z finále Chemquestu si odvážíme zlato a speciální ocenění poroty za kreativitu

Nyní se podíváme zpátky do minulosti na to, jak se dařilo našim mladým chemikům na finále kreativní soutěže Chemquest 2023.

V březnu se čtyři týmy našeho gymnázia pokoušely probojovat do finálového kola v kategorii SŠ. Dvěma týmům z 3. B se to povedlo.

Číst celý příspěvek

Další skvělý úspěch v Biologické olympiádě

krajském kole Biologické olympiády kategorie A se našim studentům dařilo. Všichni se stali úspěšnými řešiteli tohoto kola. Jan Gilík (7. A) svými znalostmi a dovednostmi dosáhl na krásné 3. místo. Na čtvrtém místě se umístil Kryštof Hoza (8. A) a 8. příčku obsadila Marie Janovská (7. A). Gratulujeme vám. Jste skvělí!