Aktivity pro studenty

Jak propojit chemii s pohybovou výzvou MGO?

S 5. A jsme se rozhodli spojit pro studenty poměrně nepopulární téma teorie hybridizace a určování tvaru molekul s procházkou v zimní přírodě. Úkol zněl jasně – zvolte si jednoduchou chemickou sloučeninu, pomocí teorie hybridizace určete tvar molekuly a danou molekulu jakýmkoli způsobem vytvořte. Kdo mohl, šel tvořit ven, kdo ne, musel si poradit doma.

Číst celý příspěvek

Všude samá sůl

,,Mám tě ráda jako …? Jako chlorid sodný. Jako NaCl. Jako halit. No prostě jako sůl, tatínku!" Během Vánoc jsme si mohli opět připomenout, že sůl je nad zlato! A právě sůl byla předmětem zkoumání žáků třídy 3. A. Ti si v prosinci život trošku „přisolili“. Jejich úkolem bylo připravit nasycený roztok soli (NaCl) a nechat volně krystalizovat. O tom, jak se jim to povedlo a jak i obyčejná sůl může být krásná a zajímavá se můžete přesvědčit ve fotogalerii.

autorka příspěvku: Mgr. Karolína Jankovská

Naši studenti pomáhájí o Vánocích v době pandemie

Studenti našeho gymnázia pod vedením výtvarnic Ivany Krystové a Miroslavy Honové vyrobili přání k Vánocům našim seniorům ve Slezské nemocnici, v Domově pro seniory Vila Vančurova a do domova důchodců. Lidem, jejichž zdravotní stav a současná epidemiologická situace nedovoluje propuštění do domácího prostředí. Tato přánička je alespoň na chvíli přiblížila k rodinám a vyvolala příjemné vzpomínky na vnoučata. Všem, kteří se zapojili, mysleli na druhé a předali jim trochu lidské sounaležitosti v této těžké době patří velké poděkování.
Mgr. Monika Klapková

Stále pomáháme a soutěžíme…

Ani nepříznivá kovidová situace nám nemůže zabránit v činnostech, které jsou na Mendelově gymnáziu samozřejmostí.

Již několik let se věnujeme charitativní činnosti. Je velmi potěšující, že naši žáci nezapomínají na druhé, na ty, kteří tolik štěstí nemají a potřebují pomoc.

Další součástí našeho života je soutěžení. Nejen o těchto ale i dalších aktivitách je možné se dočíst jednak na našich webových stránkách a také v tisku – v Regionu Opavska.

Zeměpis

I v době distanční výuky cestujeme se svými studenty světem. Žáci zeměpisných seminářů se v říjnu dostali až do Portugalska a na Azorské ostrovy. I bez letenky to jde. Na společnou cestu je pozval absolvent našeho gymnázia, student geografie UP Olomouc Pavel Ulbrich. Ve své on-line přednášce nás nejprve seznámil se studentským programem Erasmus a poukázal na možnosti vycestování na studia do zahraničí v průběhu vysokoškolského studia. A pak už jsme se těšili z jeho vyprávění o krajině a lidech Portugalska, sdíleli jsme jeho cestovatelské, sportovní i kulinářské zážitky dokumentované fotografiemi i videem.

Cesta po zemi ohně a ledu

Úterý 10.11. 2020 zahájila naše třída 5. A (v už tak dost netradiční době) netradičně. V rámci hodiny zeměpisu jsme se totiž připojili přes MS Teams na přednášku pana Jakuba Holuši o jeho cestování po Islandu s výmluvným názvem Země ohně a ledu.

Úvodem jsme se dozvěděli základní informace a fakta o tomto ostrovním státě. Něco o jeho geografii, přírodních podmínkách, státním zřízení či historii i současnosti.

Když jsme se zorientovali, na jakém místě jsme se to vlastně ocitli a měli jsme již na čem stavět, se pan Holuša přesunul k jakémusi shrnutí cestování po Islandu jako takovém včetně vlastních zkušeností a tipů.

Poté, co jsme se všichni bezpečně ocitli na ostrově, ať už letadlem či trajektem, přišla na řadu cesta pana Holuši, tedy hlavní téma celé přednášky.

Číst celý příspěvek