Zeměpis

Jeli jsme na celostátní kolo soutěže Eurorebus!

Ve středu 5. června se vydal tým zástupců třídy 2. B (Vojtěch Lagan, Lukáš Fajkus a Magdaléna Gališová) společně s paní učitelkou Selvekovou na celostátní kolo zeměpisné soutěže Eurorebus. Republikové kolo se tentokrát konalo v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

Soutěžící se potýkali celkem s 36 úlohami, které měly za úkol prověřit znalosti a dovednosti týkající se primárně zeměpisu. Dále však bylo potřeba využít všeobecný přehled ze současného světa i znalosti z oblasti dějepisu či aplikovat kritické myšlení. Nejvíce soutěžící zaskočila otázka z autoškoly, která dle nás moc nezapadala do koncepce této soutěže.

Součástí velkolepého programu, který pro nás organizátoři připravili, byly různé soutěže o ceny. Největší překvapení však byla přínosná návštěva moderátora DVTV Martina Veselovského, který nám představil projekt Turistika beze stop. Cílem tohoto projektu je představit netradiční místa v České republice a celkově podpořit cestování po Česku, a to s co největší ekologickou šetrností k životnímu prostředí a planetě.

Nakonec se tým ve vysoké konkurenci umístil na krásném 16. místě z celkových 40 skupin v kategorii středních škol. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na naší účasti podíleli, a zároveň také těm, kteří mají zájem o rozvoj svého všeobecného přehledu.

Autor příspěvku: Vojtěch Lagan, 2.B

Olympiáda ze zeměpisu

V krajském kole zeměpisné olympiády se nám dařilo!

Milovníci zeměpisu opět měřili své síly v zeměpisné olympiádě, ve které museli projevit znalosti nejen z fyzickogeografické a socioekonomické části, ale i prakticky dokázat, že dovedou plnit úkoly za pomocí vybraných map.

Koncem února se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády, ve které se nejvíce dařilo studentům v kategorii středních škol. Na 7. místě se umístil Lukáš Fajkus (2.B) a stříbrnou příčku obsadil Jakub Dehner (8.A), který si tak zajistil postup do krajského kola. Velká pochvala za reprezentaci školy patří také studentům nižšího gymnázia – Damienu Lagarde (1.A), Lence Chovancové (2.A) a Emě Krybusové (3.A).

V krajském kole, které se konalo 27. března v Ostravě, se podařilo Jakubovi získat celkem 83,5 bodů, a tím tak obsadit krásné 2. místo. Do celostátního kola automaticky postupují pouze vítězové daného kola. Do posledních chvil jsme však netrpělivě čekali, zdali se postup nepodaří dodatečným výběrem, který se skládá z žebříčku těch nejlepších řešitelů celé České republiky. Souboj to byl opravdu velmi těsný, jelikož postup Jakubovi utekl o pouhé dva body. I přesto se však jedná o nádherné umístění a my ještě jednou moc gratulujeme a přejeme další nejen zeměpisné úspěchy!

Mgr. Eliška Selveková

ZOO Lešná – 3. A + 2. A

Letošní počasí nám opět velmi přálo i když byl teprve konec dubna. Díky tomu mohli studenti zahlédnout lvy slony, tygry, žirafy, medvědy, různé druhy ptáků; vyzkoušet si krmení rejnoků, projít se přímo mezi klokany…Zoo Lešná patří mezi nejkrásnější a nejnavštěvovanější zahrady v ČR. I ve všední dny vám může taková návštěva přinést mnoho nevšedních setkání. Proč nevyužít pavilony, bez dlouhých front a cestičky téměř bez lidí, pro nevšední výuku zoologie?

Mendláci na zkoušku, uvidíme se v úterý

Připomínáme žákům ZŠ, kteří byli vybrání do první etapy školního projektu Mendlákem na zkoušku, aby se dostavili v úterý 19. 10. 20217.30 hodin na dvůr Mendelova gymnázia. Zde si vás vyzvedne koordinátorka projektu Barbora Bitomská.

Vstup do školní budovy je povolen pouze s ochranou dýchacích cest.

Pokud se nemůžete na první setkání dostavit, prosíme, napište tuto informaci na emailovou adresu bitomska@mgopava.cz

 

Těšíme se na první společné setkání.