Výuka

Ohrožená Opava

V pátek 26. února se sešli žáci čtvrtých ročníků v chemické posluchárně. Nepřišli na klasicky koncipovanou přednášku, nýbrž na jakési diskusní fórum s několika odborníky z různých oborů. Pozvání přijali architekt Jindřich Hruška, bývalý primátor Jan Mrázek, náměstek současného opavského primátora Dalibor Halátek, restaurátor a sochař Tomáš Skalík a emeritní ředitel Arboreta Nový Dvůr, biolog Milan Frank.

Číst celý příspěvek

A opět po roce jsou tady Příběhy bezpráví

IMG_6914Již pojedenácté přijel na besedu se studenty čtvrtých ročníků místopředseda Konfederace politických vězňů pan Leo Žídek. A jako každý rok velice poutavě a bez sentimentu a nenávisti vyprávěl studentům svůj životní příběh, který byl výrazně poznamenán komunistickým bezprávím. Přes vše co jsme dnes slyšeli, si pan Žídek zachovává neskutečně čistou mysl i srdce. A já mu opět po roce za všechny studenty ze srdce děkuji za vše, co pro mladou generaci dělá. DĚKUJEME

Autorka příspěvku: Ing. Jana Jurčíková

Zpívala a tančila celá hudebna

Po roce bubeník a muzikant Miloš Dvořáček na Mendláku … opět nezklamal a potvrdil, že je „šoumen“ a muzikant, který dokáže skvěle hrát, povídat o hudbě a bavit. Tématem výchovného koncertu byly podoby populární hudby v kontextu vývoje společnosti. Kdo očekával výklad s detaily a případnou prezentací, ten byl velmi rychle vyveden z omylu.

Číst celý příspěvek

Proč padají mosty?

20150303_140505V úterý 3.3.2015 v 14:00 přednášel na MGO ve 2. D pan Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc. Přednáška řešila problémy současného stavitelství a přípravu budoucích vysokoškoláků. Nechceme přece, aby mosty po třech letech byly v havarijním stavu. Nechceme, aby elektrické a signalizační vedení v tunelech bylo měněno, aniž vůbec někdy fungovaly. Nebo to někdo v Česku tak chce?

Když se řekne folk…

20150218_101135Výchovný koncert pro žáky osmiletého studia gymnázia. Duo Slávek Janoušek a Luboš Novotný. Koncert seznámil s dnes již skoro neznámou oblastí nonartificiální hudby – folkem.

Prvňáčci rozvíjeli na workshopu svou manuální zručnost

V pátek 19.12.2014 si ti nejmladší z našeho gymnázia, tedy žáci primy, vyzkoušeli namáhat nejen hlavu, ale učili se používat i své ruce. Na škole se pro ně pořádal workshop zaměřený na jejich manuální zručnost. Třída byla rozdělena na třetiny a děti se postupně během dne naučily vyrábět Möbiovu pásku, spektroskop a krmítko pro ptáky.

Číst celý příspěvek