Výuka

Pochlubili se!

V pátek 27. 11. 2015 se uskutečnila v aule Slezské univerzity v Opavě další školní konference, kterou Mendelovo gymnázium v Opavě pořádá každým rokem. Na této konferenci naši studenti prezentovali své úspěchy loňského školního roku z různých soutěží téměř všech předmětů, které se na naší škole vyučují. Této akce se rovněž zúčastnilo mnoho studentů prvních ročníků 4LG a 5. ročníku 8LG, což dává možnost rozvíjet jejich zájem o přírodovědné i humanitní předměty, tím i v případě jejich zájmu podporovat jejich odborný růst. Samotní soutěžící musí totiž pro vyřešení soutěžních úloh nastudovat mnoho odborných textů nad rámec vyučovacích hodin. Za jejich práci a úsilí jim děkujeme!

Autorka příspěvku: PaedDr. Dáša Zemková

Abma, Bardi, Bukawa, Maxakalí?

To nejsou jména z Kiplingových příběhů, ale názvy exotických jazyků, kterými hovoří pár desítek lidí v krajích nám velmi vzdálených. Mohli se s nimi seznámit studenti, kteří se přihlásili do 1. ročníku lingvistické olympiády na naší škole.

Číst celý příspěvek

Letní škola mechatronických systémů

24. a 25. června 2015 se dvě 24-členné skupiny našich studentů zúčastnily Letní školy mechatronických systémů na Katedře automatizace Strojní fakulty VŠB TU v Ostravě Porubě. Navštívili jejich laboratoře, kde byli seznámeni s robotem LEGO, kterého museli poskládat a vdechnout mu duši (naprogramovat ho) tak, aby co nejrychleji projel bludištěm. Nejlepší dvojice byla oceněna tisícikorunou, druhá dvojice získala cenu v hodnotě 500 Kč a také třetí dvojice byla odměněna.

Autorka příspěvku: Mgr. Blažena Gebauerová

Volba studentského ředitele?

Jak ukázal jeden z mnoha dokumentárních filmů festivalu Jeden svět na školách, i tato otázka a její řešení může být někdy velmi palčivé. Alespoň tak to vnímali studenti v jedné ze škol v africké Keni, o kterých vyprávěl snímek „Hlas za kozu“. Kromě maturantů se festivalu zúčastnily v minulém týdnu všechny třídy naší školy. Věřme, že většině účastníků přinesl ten „jejich“ film odpovědi na problémy, které jsou aktuální a nám někdy přesto stále neznámé.

Autorka příspěvku: PhDr. Simona Krajcarová

Virtuální realita na MGO

V pátek 20. února 2015 od 10:00 do11:00 proběhne individuální jednání s Ing. Radovanem Wichou (Model Obaly a. s.), Doc. Ing. Petrem Klánem, CSc. (VŠE Praha), dvěma zástupci firmy VR Union, CEO, zástupcem SM Opava, zástupci opavských firem (Moderní škola s.r.o, DEVELOP centrum s.r.o.) o projektu a jeho financování.

Číst celý příspěvek