Úspěchy

Stručný přehled soutěží a konkrétních umístění našich žáků v letošním roce.

9. 10. 2022 – Z Intersteno 2022 si sestry Klementovy odvážejí zasloužené medaile

  • Korektura: úprava textu podle korekturních značek na papírové předloze – 4. místo (Nikol), 6. místo (Adéla)
  • Diktát CBA: diktát se zvyšující se rychlostí s možností následné opravy chyb – 4. místo (Adéla), 6. místo (Nikol)
  • Audiotranscription: přepis mluveného slova z nahrávky, kdy si soutěžící může podle sebe nastavit rychlost – 5. místo (Nikol), 7. místo (Adéla)
  • Protokolování: diktát se zvyšující se rychlostí, při kterém si soutěžící pořizuje poznámky; za 60 minut musí soutěžící odevzdat protokol, ve kterém jsou texty odstavců zkráceny na polovinu – 3. místo (Nikol), 5. místo (Adéla)
  • Opis textu: opis textu z papírové předlohy – 30 minut (za neopravenou chybu se sráží 100 úhozů) – 4. místo (Adéla), 7. místo (Nikol)
  • Kombinace: úspěšnost nejméně ve 3 disciplínách – 4. místo (Nikol), 5. místo (Adéla)

Číst celý příspěvek