Projekty

Pokračujeme v badatelské výuce

V novém školním roce obnovujeme činnost Badatelského deníku a pokračujeme v badatelské výuce. Projekt Badatelský deník v tomto období realizujeme s finanční podporou Statutárního města Opavy. Opět nás čeká návštěva terénu, sběr vzorků, mikroskopování, fotografování a tvorba pracovních listů a to nejen v ekologickém semináři, ale i v hodinách biologie, přírodopisu a biologických seminářích.

Číst celý příspěvek

Dovidenia, nabudúce v Námestove

Přesně takto zněla poslední slova v pátek 11. listopadu, když jsme se loučili se skupinou deseti slovenských studentů a pěti učitelů. Ti přijeli v rámci programu Erasmus+ již v pondělí 7. 11., aby si rozšířili obzory o možnostech a způsobech výuky v jiných zemích, navázali nová přátelství a nakonec spolu s námi vytvořili projekt v pěti přírodovědných předmětech (chemie, biologie, fyzika, matematika a informatika), jehož společným tématem je energie.

Číst celý příspěvek

Zahájili jsme další ekologický projekt s finanční podporou Moravskoslezského kraje

MS_kraj_logo

Terénní exkurzí do oblasti říčky Hvozdnice u Slavkova jsme zahájili soubor aktivit v rámci projektu Badatelský deník, který získal finanční podporu ze strany MSK. Projekt navazuje na předchozí podobné aktivity, které nesly názvy Tajemství přírody, Stříbrné jezero apod. V současném projektu zúročujeme také výstupy z minulých let, kdy jsme doplnili na MGO vybavení mikroskopikou.

Číst celý příspěvek

NA MENDELOVĚ GYMNÁZIU BYL DOKONČEN EKOLOGICKÝ PROJEKT S PODPOROU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Projekt v programu podpory environmentálního vzdělávání byl rozložen na celý školní rok 2015/2016. Nesl název Tajemství přírody a byl zaměřen především na podporu badatelských aktivit, částečně také na propojení činnosti školy s dalšími, především školskými organizacemi. K realizaci projektu významně pomohl Moravskoslezský kraj, který pro jeho realizaci poskytl finanční dotaci. V rámci projektu proběhlo celkem 22 jednotlivých akcí plus pracoval ekologický kroužek, který se v průběhu roku sešel na 21 schůzkách. Akcí se účastnilo celkem 504 žáků jednak z MGO, ale také ze 14 základních škol okresu Opava.

MS_kraj_logo

Číst celý příspěvek

Opět jsme uspořádali terénní ekologickou exkurzi

V úterý 21. června jsme realizovali další z již tradičních celodenních biologicky zaměřených exkurzí v terénu. V letošním školním roce jde o druhou akci tohoto typu. Obě jsou součástí širšího programu Tajemství přírody, který je dotován grantem ze strany Moravskoslezského kraje. Vedle těchto rozsáhlejších exkurzí jsme uspořádali řadu ekologických vycházek v rámci biologických seminářů. Tentokrát jsme pracovali v okolí Stříbrného jezera u Opavy.

Číst celý příspěvek