Ekologie

Badatelská výuka v biologii prohlubuje pochopení přírody

V průběhu měsíců září, října a listopadu pokračujeme v realizaci badatelských aktivit spojených s projektem Tajemství přírody, který je finančně podpořen dotací ze strany Moravskoslezského kraje. Zpracovali jsme jednak vzorky z terénní exkurze, která proběhla 15. 9. 2015, jednak opakovaně pracujeme s organismy z dalších sběrů. Bohatý materiál poskytly kupříkladu odběry z koryta řeky Moravice v oblasti obce Branka u Opavy. Vedle toho využíváme školní sbírky. Příkladem jsou laboratorní pozorování spojená s určováním a systematickým zařazením schránek několika desítek druhů měkkýšů.

Reprezentovali jsme na Dni otevřených dveří KÚ MSK

Ve středu 28. října se v Ostravě konal den otevřených dveří KÚ MSK. Krajský úřad je rovněž zřizovatelem středních škol na svém území. Proto požádal některá středoškolská zařízení ke spoluúčasti na této akci. Celkově šlo o 8 škol, které připravily 9 stanovišť. Dvě stanoviště připravilo naše Mendelovo gymnázium.

Číst celý příspěvek

Den otevřených dveří na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje

Krajský úřad v Ostravě připravuje další „Den otevřených dveří“. Letos se uskuteční ve středu 28. října 2015 v době od 9:00 do 13:00 hodin. Návštěvníci si mohou prohlédnout Krajský úřad Moravskoslezského kraje tak trochu z jiné stránky a poznat různé příspěvkové organizace zřízené krajem..

Mendelovo gymnázium připravuje na tento den dvě expozice:

  • Soutěž, kterou připravil RNDr. R. Herrmann pro mládež „Obojživelníci a plazi ČR“. Za správné odpovědi lze získat sladkou odměnu.
  • Lidi, pojďte si hrát aneb Svět her a hlavolamů. Expozici připravil J. Brablec.

Autor příspěvku: Petr Pavlíček

USPOŘÁDALI JSME TERÉNNÍ BOTANICKOU EXKURZI

Ve středu 15. září proběhla pro zájemce z řad studentů naší školy terénní botanická exkurze s názvem Hvozdnice 2015. Akce se zúčastnilo 28 studentů pod vedením RNDr. Rostislava Herrmanna a Mgr. Blaženy Gebauerové.

Číst celý příspěvek

Kraj finančně přispěl na ekologický projekt naší školy

MS_krajMendelovo gymnázium získalo pro školní rok 2015/2016 neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Tato dotace byla přidělena na projekt TAJEMSTVÍ PŘÍRODY, který je zaměřen především na badatelsky orientovanou výuku v rámci podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Autorem projektu je RNDr. Rostislav Herrmann.

Propagujeme ekologii ve spolupráci s velvyslanectvím Švédska

Ve čtvrtek 4. června 2015 proběhla v zahradě Velvyslanectví Švédského království v Praze vernisáž výtvarných prací, které vznikly v rámci projektu „Znovu a lépe“. Moravskoslezský kraj reprezentuje Mendelovo gymnázium v Opavě.

Číst celý příspěvek