Besedy

Život ve tmě

Před vánočními prázdninami proběhl na našem gymnáziu zážitkový seminář o životě nevidomých. Zúčastnili se ho žáci tříd 2. B a 2. C

Číst celý příspěvek

Ohmatej si obrázek!

Několik týdnů studenti prvních ročníků vytvářeli v rámci výtvarné výchovy hmatové přepisy známých uměleckých děl. V předvánočním čase byla jejich práce završena setkáním s nevidomými ze sdružení KAFIRA. Hosté si „ohmatali“ obrázky a pokoušeli se „přečíst“, jak které dílko vypadá. Součástí vydařené akce byla i velmi zajímavá beseda o každodenním životě nevidomých spojená s ukázkami některých slepeckých pomůcek.

Autorka příspěvku: Mgr. Ivana Krystová

Média a my

Média a myObsah přednášky, která se konala v pátek 13. 12. 2013, naznačuje samotné téma. Student střihu na filmové fakultě v Bratislavě a absolvent MGO Fabián Fronček, který přednášku připravil, však hovořil nejen o vlivu médií na člověka i celou společnost, zabrousil však také do filmové historie a to vše proto, aby nakonec zájemcům o média prozradil svůj záměr – založit na Mendelově gymnáziu studentské televizní vysílání. Držíme mu palce, ať najde kreativní spolupracovníky a o všem novém vás budeme průběžně informovat. Připojit se může každý! Info u Mgr. Gabriely Onderkové nebo Mgr. Gabriely Mathiasové.

Autorka příspěvku: Mgr. Gabriela Onderková