Rostislav Herrmann

 

Jméno: RNDr. Rostislav Herrmann
Aprobace: B – VV
E-mail: herrmann@mgopava.cz
Web pro studenty:  
Konz. hodiny: (po předchozí domluvě)

 
Narodil se v roce 1962 v Opavě. Je absolventem Mendelova gymnázia, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně (obor všeobecná biologie, specializace experimentální biologie) a Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (doplňkové pedagogické studium). Na MGO působí od roku 2000, vyučuje biologii a biologické semináře. V letech 2008 – 2017 externě vyučoval genetiku na Ústavu Ošetřovatelství Slezské univerzity v Opavě. Do roku 2019 pracoval na MGO jako koordinátor EVVO. Realizoval zde několik environmentálně zaměřených projektů, které byly podpořeny granty ze strany SM Opavy a MSK. Pro studenty také uspořádal několik zahraničních, environmentálně výtvarných plenérů.

Ve volném čase se věnuje zejména výtvarné tvorbě. Realizoval přes 30 autorských výstav, účastnil se mnoha výstav kolektivních. Je členem dvou opavských výtvarných skupin (ITA, Skupina X). Ilustroval 5 knižně vydaných sbírek poezie. Jednu vlastní sbírku také vydal.
   

Rostislav Herrmann – z cyklu TUŠENÍ ŘÁDU, olej 2019