Mendelovo gymnázium v Opavě

V Zemském archivu jsme se nenudili

Dne 13. 9. 2022 se 3.B zúčastnila exkurze do Zemského archivu v Opavě. Zaměstnanci archivu si pro nás připravili nejen přednášku a prohlídku, ale dali nám také možnost nahlédnout tam, kde se archiválie připravují nebo restaurují. Žáci i učitelé měli možnost prolistovat kroniky svých měst a obcí. Z této části archivu se nám odcházet nechtělo. Pročítat staré kroniky a prohlížet si dobové fotografie, to bylo skutečně vzrušující. Viděli jsme knihy, na které se musí v rukavičkách nebo jsme si prohlíželi fotografie T. G. Masaryka, který kdysi dávno navštívil i naši Opavu. Nakonec jsme se dozvěděli, jak můžeme využít digitální archiv při pátrání po našich předcích.

Děkujeme všem zaměstnancům archivu, kteří nám tuto exkurzu umožnili. S některými z nás jste se jistě neviděli naposledy.

Včera zahájili školní rok už i starší žáci našeho gymnázia

Včera dopoledne se v kině Mír konalo slavnostní zahájení školního roku pro starší gymnazisty. S prvními ročníky jsme se setkali již minulý týden. Žákům nebylo potřeba představovat práci jednotlivých předmětových komisí, proto byl program koncipován jinak. Zazněla řada důležitých informací k tomuto školnímu roku, ocenili jsme studentské osobnosti našeho gymnázia a odtajnili přednášející, se kterými se setkáme v cyklu Moderní výzvy lidstva. Náladu nám okamžitě pozvedlo několik hudebních vystoupení a akční souboj v první pomoci. A nesmíme zapomenout na netradiční závěrečnou (ne)pěveckou vložku Františka. První společně strávený čas máme za sebou. Školní rok tedy považujme za zahájený.

Adaptační kurzy prvních ročníků 2022

Vážení studenti budoucích prvních ročníků,

na těchto odkazech naleznete bližší informace k adaptačním kurzům, které pro Vás chystáme v září 2022.

1.A

1.B

1.C

1.D

Úvodní informace a platební pokyny pro 1. ročníky 4 letého studia naleznete na tomto odkazu.

Úvodní informace a platební pokyny pro 1. A zde.

Těší se na Vás tým organizátorů adaptačních kurzů !

Cesta do Anglie

Naší první zastávkou v Anglii bylo univerzitní městečko Cambridge. Po dlouhé cestě jsme si odpočinuli v lavicích King’s College při poslechu zpěvu světoznámého sboru. V polovině našeho zájezdu do Blighty (přezdívka Anglie) jsme již viděli mnoho krás, které tato země nabízí. Obdivovali jsme nádhernou krajinu, a zároveň se dozvěděli více o spisovatelkách sestrách Bronteových, jejichž dílo bylo touto krajinou inspirováno a kterou výstižně zachytily ve svých knihách. Prošli jsme se malebným městečkem Haworth, kde sestry Bronteovy žily a tvořily, a po jejich stopách I vřesovištích v jeho okolí.

V Ústředním kole České lingvistické olympiády jsme dosáhli skvělých výsledků

Naši studenti se již několik let úspěšně zapojují do řešení netradičních úloh lingvistické olympiády. Také letos prošli nejdříve školním a pak regionálním kolem náročných úkolů, v nichž museli spojit logiku a jazykový talent.

Na konci května pak na Filozofické fakultě UK proběhlo Ústřední kolo, v němž naše finalistka Michaela Valtrová opět dosáhla skvělého výsledku. V konkurenci 45 soutěžících se ziskem 71 bodů obsadila krásné 10. místo. Srdečně blahopřejeme!

A na závěr trochu statistiky: do školního kola se přihlásilo takřka 2 tisíce studentů ze 110 škol, do regionálního kola pak postoupilo 227 studentů (našimi úspěšnými řešiteli byli kromě Míši Valtrové z 3.B také Michael Riemel z 1. D a Martin Fof z 8. A) a doa ústředního se následně probojovalo 52 soutěžících.

Mgr. Hana Nováková Sonnková

Adaptační kurzy nemají pouze žáci

Během víkendu se uskutečnila teambuildingová akce našeho pedagogického sboru. Skvělý program připravili tělocvikáři, kteří nás vytáhli do přírody, vymysleli soutěžní úkoly a „nutili“ nás vařit v kotlíku dle vylosovaných ingrediencí. Celá utužovací akce splnila účel a my se naladili na nový školní rok.