Mendelovo gymnázium v Opavě

Návštěva v chemické laboratoři

Ve středu 4. prosince k nám zavítali žáci osmé třídy ze ZŠ Boženy Němcové, aby si na vlastní kůži vyzkoušeli práci v chemické laboratoři, kterou jejich škola nedisponuje. Věnovali se jim studenti tříletého chemického semináře, kteří jim nejdříve předvedli efektní pokusy a poté jim pomáhali s prováděním vlastních experimentů v laboratoři.

Číst celý příspěvek

Astronomicka olympiáda – školní kolo

Dne 29. 11. 2013 a 25. 10. 2013 se na našem gymnáziu konalo školní kolo Astronomické olympiády. 15 studentů z celkového počtu 21 se stalo úspěšnými řešiteli tohoto kola a postoupili do krajského-korespondenčního kola. Moc blahopřejeme!

Další kolo výběru do týmu Comenius

Po návratu z úspěšného pobytu ve Francii se tým Comenius podělil o své zážitky se studenty 2. a 3. ročníků v rámci seminářů anglické konverzace. Zároveň šestice studentů nalákala k účasti na projektu další zájemce, kteří se v pondělí 2. 12. a ve středu 4. 12. ve velkém počtu zúčastnili „konkurzu“. Členové původního týmu nám kantorům pomáhali při výběru a svou roli poradců si náležitě užívali. Velkou měrou tak přispěli k vytvoření dvou týmů účastníků, kteří pojedou v únoru do Walesu a v dubnu do Maďarska.

Workshop s německou rockovou skupinou FOTOS

Napsat text v němčině… to ano, při domácích úkolech vcelku běžná činnost. Ale pokusit se o text rýmovaný, a dokonce si k tomu složit hudbu – to je již pro mnoho z nás neřešitelný rébus. Přesto se o to 20 žáků našeho gymnázia snažilo ve středu 27. listopadu v rámci workshopu s hudebníky německé rockové skupiny FOTOS. Vrcholem tohoto setkání byl společný koncert, kdy se na pódiu vystřídali nejen studenti se svými písněmi, ale také němečtí muzikanti, kteří všem zúčastněným zahráli své hity Mauer a Porzellan.

Autor příspěvku: Petr Janšta

Roth – Opava

Albrecht DürerTaké tento školní rok se němčináři chystají do Rothu, města v Bavorsku, kde se nachází naše partnerské gymnázium. Jaké je téma? „Známé osobnosti“. Čeští i bavorští studenti se tedy mohou těšit na poznávání malíře Albrechta Dürera, zakladatele firmy Adidas Adi Dasslera, na české straně Johanna Gregora Mendela a dalších osobností. Přečtěte si, jaké zážitky měla jedna ze studentek 6.A z minulé výměny, jejíž téma bylo „Gastronomické speciality Slezska a Bavorska“.

Autor příspěvku: Petr Janšta

Olympiáda v českém jazyce

Dne 2. 12. 2013 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Studenti soutěžili ve dvou kategoriích. Účast byla hojná – I. kategorie: 12 žáků, II. kategorie: 32 soutěžících.

Přejeme všem krásná umístění a doufáme, že ti nejlepší budou naši školu úspěšně reprezentovat i v dalších postupových kolech.

Autorka příspěvku: Mgr. Ivana Krystová