Mendelovo gymnázium v Opavě

Na angličtinu můžeme být hrdí

Dne 25. 4. 2023 se na naší škole žáci 2. A (druhý ročník osmiletého gymnázia – odpovídá sedmé třídě ZŠ) zúčastnili testování v anglickém jazyce. Máme-li možnost, vždy se k takovým projektům přidáme, protože žák i učitel chtějí vědět, jaké úrovně znalost jazyka našich studentů dosáhla. Hodinový test se zaměřuje na čtenářskou gramotnost, poslechové kompetence a užití jazyka v kontextu. S výsledky můžeme být více než spokojeni. Z celkového počtu 27 žáků polovina s přehledem potvrdila úroveň A2. Je to úroveň, kterou evropský referenční rámec považuje za úroveň běžně dosahovanou na konci základní školy, tedy v deváté třídě. Co je ale skvělý výsledek, je, že druhá polovina žáků dosáhla úrovně B1, což je ta, které se má dosahovat na konci střední školy!!!

Číst celý příspěvek

Nabídka kariérového poradenství i pro letošní maturanty

Vyberte si z široké nabídky kariérového poradenství. Využijte možnosti zúčastnit se konferencí, dnů otevřených dveří a dalších akcí pořádaných vaší budoucí alma mater a inspirujte se:

Číst celý příspěvek

Oslavy Dne matematiky jsme zdárně završili

14. března = Mezinárodní den matematiky. Letos jsme jej na Mendláku oslavili opravdu pořádně a myslím, že jsme beze zbytku dodrželi letošní téma, které znělo „Matematika pro každého“. Nabídli jsme studentům několik možností, jak se do oslav zapojit, a jsme rádi, že je využili!

Číst celý příspěvek

V krajském kole chemické olympiády kat. B jsme byli úspěšní

Letošní 59. ročník chemické olympiády je u konce. Studenti Mendelova gymnázia se zúčastnili všech kategorii a měli velmi pěkné výsledky. Velkého úspěchu v chemické olympiádě kategorie B dosáhl Albert Vlček ze 7. A třídy, který se umístil na 2. místě a Tereza Przecková také ze 7. A třídy, která se umístila na 6. místě.

Číst celý příspěvek

Pětiúhelníky Jany Kopfové ve výtvarné tvorbě

Ve čtvrtek 13. dubna se na katedře aplikované matematiky Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava v Galerii jednoho obrazu uskutečnila vernisáž naší vynikající matematičky doc. Jany Kopfové „Pětiúhelníky“.

Na vernisáži připravili studenti Mendelova gymnázia Martin Boček (zpěv), František Janošík (kytara), Sára Prokešová (kytara a zpěv) a Ester Hudeczková (housle, zpěv) hudební dílo inspirované pětiúhelníky: Důkaz věty o pěti barvách. Originál vznikl na půdě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Hudební vystoupení bylo doprovázeno grafickým důkazem věty, který zpracoval a prezentoval Patrik Štencl.

Studentům patří velké poděkování za zpestření programu a skvělou reprezentaci školy.

Číst celý příspěvek