Přírodovědný klokan

Ve středu 12. 10. proběhne první a druhou vyučovací hodinu Přírodovědný klokan. Soutěž probíhá ve dvou kategoriích: Kadet (3. A a 4. A)

a Junior (5. A a 6. A, studenti prvních a druhých ročníků). Prosíme zájemce, aby se nahlásili u svých vyučujících biologie.