Erasmus+

logo_erasmus_pl_k2_2


Koordinátor:

Partneři:

Název: TEAM – Together We Achieve More

Číslo projektu: 2018–1–LV01–KA229–046953_6

Začátek projektu: 1. 9. 2018

Délka trvání: 24 měsíců

Konec projektu: 31. 8. 2020

Popis projektu

Cílem projektu je využití neformálních výukových metod ve formální výuce za přispění inovativních metod, rozvoje a zapojení kritického myšlení. Dvouletý projekt je rozdělen do 6 modulů; vedle úvodní a závěrečné se účastníci zaměří na 4 základní témata v oblasti politické, ekonomické, kulturní a sociální. Formou workshopů, seminářů, vzájemné výměny zkušeností a setkávání s místními komunitami budou studenti pracovat na stanovených cílech a výstupech.

 
 logo_erasmus_pl_k2_2


Koordinátor: Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo

Partner: Wichterlovo gymnázium

Partner: Mendelovo gymnázium

Název: Učíme rovnako a predsa rozdielne

Číslo projektu: 2016–1–SK01–KA219–022560_2

Začátek projektu: 1. 9. 2016

Délka trvání: 12 měsíců

Konec projektu: 31. 8. 2017

Popis projektu

Projekt má stanovené 2 hlavní cíle:

  • rozvoj kompetencí a zručnosti pedagogických pracovníků jednotlivých škol, kteří se přímo účastní aktivit projektu;
  • zvýšení atraktivity přírodovědných předmětů užitím ICT technologií ve vyučovacím procesu, konkr. M, F, CH, BI, IVT.

Projekt je realizovaný na mezinárodní úrovni a bude tedy zajímavé porovnávat dovednosti a kompetence žáků v jednotlivých předmětech v závislosti na vzdělávacích programech a to jak na české, tak i slovenské straně. Z tohoto pohledu může mezinárodní spolupráce přinést zkvalitnění vzdělávacích programů jednotlivých škol.

Aktivity PROJEKTU

1. mobilita

  • První zamýšlenou aktivitou projektu je návšteva pěti učitelů a deseti studentů slovenského Gymnázia Antona Bernoláka z Námestova v termínu 7. – 11. 11. 2016 na MGO. Studenti se budou účastnit běžné výuky se svými partnery, učitelé si vymění své zkušenosti v rámci předmětových komisí. Jednou z jejich aktivit je také stínování v hodinách. Společně s pedagogy a studenty, které ve stejném termínu hostí Wichterlovo gymnázium, navštíví Planetárium a Svět techniky.

2. mobilita

V termínu 28. 11. – 2. 12. 2016 recipročně navštíví pět učitelů a deset studentů MGO slovenské Gymnázium A. Bernoláka.

3. mobilita

Proběhne v termínu 20.–24. 2. 2017. Slovenští učitele z Gymnázia A. Bernoláka – přavážně jazykáři – navštíví MGO za účelem načerpání zkušeností s českým gymnaziálním školstvím. Budou hospitovat v hodinách, seznámi se s tématickými plány svých předmětů a komplexním fungováním předmětových komisí.

4. mobility

Se účastnilo pět vyučujících cizích jazyků, kteří v termínu 20.–24. 3. 2017 navštívili slovenského partnera – Gymnázium Antona Bernoláka v Námestově.