Eduroam – česky

Naše instituce/škola je připojena k eduroamu v SP režimu

Federace eduroam je mezinárodní projekt zabývající se podporou mobility a roamingu v sítích národního výzkumu a vzdělávání (NREN). V České republice je tento projekt zastřešován sdružením CESNET. Naše škola/instituce se do projektu zapojila v roce 2999. Byl tak učiněn další krok ke zvýšení kvality zajištění studia a prestiže instituce.

Jeden účet Kdekoliv.

Registrovaný účastník může používat tuto bezdrátovou síť (kdekoliv je dostupná) pomocí jednoho uživatelského účtu. Správu účtu provádí domovská (zřizující) organizace.

Použití roamingu je jednoduché. Řádně nastavené zařízení účastníka se připojuje automaticky, jakmile je síť s názvem „eduroam“ k dispozici. Podobně jako funguje připojení k zahraničním sítím mobilních operátorů v rámci roamingu. Odtud také akronym: education roaming.

Služba je pro všechny účastníky zdarma.

Aktivace eduroam účtu

Naše instituce/škola je připojena pouze v SP režimu, tj. uživatelé, kteří mají eduroam z jiné organizace, se u nás mohou připojovat.

Naši vlastní studenti/zaměstnanci eduroam využívat nemohou.

Pokryté prostory

Eduroam je vysílán ve všech učebnách, laboratořích, kabinetech, v knihovnách, studovnách i rekreačních prostor, s výjimkou wc a koupelen. Pokryto je i nádvoří s lavičkami před školou a Bažina. Dračí sluj je v přípravě. Přístup do areálu školy je umožněn v pracovní dny v době 7:00–18:00 h od 1. září do 30. června a to jen platnou studentskou kartou ISIC, ITIC nebo na základě ohlášení a schválení své přítomnosti předem na sekretariátu školy.

Filtrování provozu

Do provozu návštěvníků není nijak zasahováno s výjimkou:

  • filtrování odchozího SMTP provozu (TCP/25), pro odesílání pošty používejte služby SMTPS (TCP/465), Submision (TCP/587) a nebo ještě lépe webového klienta.
  • logování veškerého provozu včetně údajů o autorizaci (bez hesla)
  • veškerý provoz je monitorován obsahovým filtrem, který může i nemusí vyhodnotit stránku jako nevhodnou, nebezpečnou a zamítnout její zobrazení.

Podpora

Návštěvníci s eduroam účtem by měli podporu hledat jedině ve své domovské instituci, tedy té, která jim poskytla účet.