Comenius

Logo ComeniusNaše škola byla vybrána do programu Comenius, multilaterální partnerství škol, financovaném Evropskou unií v rámci programu Lifelong Learning Programme – Celoživotní vzdělávání.

Během dvou let bude tým studentů pracovat na projektu Folk Art and Its Influence in Europe – Lidové umění a jeho vliv v Evropě. Každá hostitelská škola připraví program a aktivity spojené s tématem, který je v souladu se schváleným projektem, Na každém setkání budeme rozvíjet dané téma a společně pracovat na závěrečných výstupech. Mezi hlavní cíle patří vytvoření osmi jazyčného online slovníku, vypracování mezinárodní kuchařky místních specialit, natočení film nebo vydání bulletinu.

Na prvním setkání, které se uskutečnilo 12. – 19. 10. v městě Côte Saint-André ve Franci byl dohodnut harmonogram dalších setkání, kterých se zúčastní 4 – 6 členné týmy studentů všech osmi škol:

  • Wales 8. – 15. 2. 2014
  • Maďarsko 5 – 12. 4. 2014
  • Polsko 20. – 27. 9. 2014
  • Rumunsko 8. – 15. 11. 2014
  • Česká Republika 10. – 17. 1. 2015
  • Bulharsko 28. 2. – 7. 3. 2015
  • Slovensko 18. – 25. 4. 2015

Studenti Mendlova gymnázia budou pracovat na tématu „Legendy a pohádky“ a naším hlavním úkolem bude nacvičit divadelní představení na motivy místních legend. Mimo to budeme organizovat řadu aktivit inspirovaných pověstmi a pohádkami vztahujícími se k regionu Slezska.

Uvědomění si kulturních rozdílů a zároveň své vlastní jedinečné identity, hledání toho, co nás všechny spojuje, respekt, slušnost a přátelství – to jsou hodnoty, které nás všechny mohou díky projektu Comenius obohatit.