Mendelovo gymnázium v Opavě

Virtuální prohlídka školy

Online veletrh středních škol MSK: 24. 1. 2022 (10:00 – 18:00)

Školy | Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje (msk.cz)

 

Zveme Vás všechny na Virtuální prohlídku školy Mendelovo gymnázium, Opava. Kliknutím na odkaz se rázem ocitnete v naší škole a můžete si ji prohlédnout očima našich studentů. Virtuální prohlídka je jeden ze způsobů, jak vám zprostředkovat návštěvu školy v této nelehké době Covidu-19 a alespoň trochu nasát naši „Mendlácké“ atmosféry.

Den otevřených dveří

přípravné kurzy

jako každoročně otevíráme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro žáky 5. tříd. Více informací a způsob přihlášení najdete zde.

Hygienická a bezpečnostní pravidla

Mimořádné opatření MZČR platné od 3. 1. 2022 zde. (Mimořádné opatření screeningové testování ve školách s účinnosti od 3. 1. 2022)

Hygienická pravidla MŠMT platná od 17. 1. 2022 pro chod školy v důsledku epidemiologické situace naleznete zde.
Nejčastější dotazy ke koronaviru na MŠMT.

Sdělení MŠMT a MZD ČR k zajištění zdravotních služeb ve školách a školských zařízeních od 1. 1. 2022.

Žáci budou mít umožněný vstup do budovy školy ze dvora nebo do 8:00 hodin i od Zimního stadionu. Žáci používají i nadále respirátory nebo roušky podle aktuálních pravidel.

POZOR!!! Vzhledem ke stavebním úpravám ve škole DBEJTE SVÉ OSOBNÍ BEZPEČNOSTI.

Přicházíme s další várkou chemvideí

Žáci 2. B momentálně pracují na vytváření databáze chemických videoprotokolů, které mají sloužit jako návody na laboratorní cvičení. Jak vypadají některé z posledních prací, se můžete podívat do naší videogalerie.

Barbora Bitomská

Naši chemici byli úspěšní v badatelské soutěži

V pátek 21. ledna se naše vyučující chemie – Hana Bartošíková a Zdeňka Hanzliková zúčastnily závěrečného workshopu ke školení Moderní trendy ve výuce chemie z projektu OKAP na katedře chemie Přírodovědecké fakulty OU. Celé školení absolvovala také Barbora Bitomská, ale ta se kvůli nemoci tentokrát omluvila. Spolu s tímto workshopem proběhla i badatelská soutěž pro studenty. Z našeho gymnázia se zapojilo hned 5 dvoučlenných týmů. Cílem studentů bylo celé dopoledne pracovat v chemických laboratořích na katedře chemie, analyticky stanovit neznámé vzorky látek pomocí srážecích reakcí nebo plamenové zkoušky, odhalení pachatele, snímání otisků prstů i otisku podrážky bot a fotografování pokusů. Zde najdete Výsledky badatelské soutěže pro žáky

Číst celý příspěvek

Jsme právem hrdí na naše studenty – ocenění od SCIO

Skvělá zpráva! Někteří z našich žáků dosáhli těch nejlepších výsledků během Národního testování, které se uskutečnilo na podzim. Tito žáci patří mezi ty nejlepší v celém Moravskoslezském kraji. Gratulujeme, Mendláci 👏

NA NÁVŠTĚVĚ KATEDRY CHEMIE OU

Již druhá skupina studentů chemických seminářů navštívila během „soukromého“ dne otevřených dveří katedru chemie Ostravské univerzity. Studenti si vyslechli krátkou přednášku o tom, jak funguje vysokoškolské studium v ČR a poté se vydali na obhlídku chemických laboratoří, ve kterých se jim věnovali vyučující OU.

Otevřeli jsme dveře Mendláku veřejnosti

Konečně! Konečně jsme se mohli setkat tváří tvář. Jsme rádi, že jste se za námi zastavili, že jste projevili skutečný zájem o studium na našem gymnáziu. I pod respirátorem jsme poznali některé známé tváře jako sourozence našich studentů nebo Mendláky na zkoušku. Díky osobním rozhovorům jsme se například dozvěděli, že nás spousta z vás zná z vyprávění právě od svých sourozenců, rodičů nebo prarodičů. A velice nás těší, že máte zájem v této rodinné tradici pokračovat nebo toužíte být zakladatelem mendlácké tradice u vás doma. Bylo milé vidět naše dávné absolventy, jak žasnou nad změnami, které se ve škole od doby jejich studia udály. A že jich bylo požehnaně. Další změny se chystají, máte se nač těšit.

Závěrem děkujeme všem našim vyučujícím a studentům, kteří se do DOD zapojili. Děkujeme také všem návštěvníkům a těšíme se v září na viděnou.

organizátoři DOD

SČÍTALI JSME PŘEZIMUJÍCÍ PTÁKY

Žáci 1. C (6 žáků) a 5. A (5 žáků) se spolu se svou vyučující zeměpisu v rámci výuky o přírodních krajinách planety zapojili do celostátního projektu „Ptačí hodinka“.

Aktivní pozorování a sčítání ptáků probíhalo ve dnech 7. – 9. ledna 2022, vždy po dobu jedné hodiny na různých místech krajiny – v zahradách, na krmítku, v parku, na Ptačím vrchu, u Tyršova stadionu, následovalo zpracování a odesílání výsledků pozorování (do 14. ledna 2022) přes online formuláře ČSO. Ke sčítání jsme potřebovali jen něco na psaní, hodinu času a třeba i dalekohled pro lepší pozorování a identifikaci druhů ptáků. A samozřejmě hodně zvídavosti. Sčítali jsme všechny spatřené druhy ptáků. U každého druhu jsme zapisovali vždy nejvyšší počet jedinců spatřených najednou, abychom nezapočítali nějakého ptáka dvakrát. Pozorování bylo pro nás nejen vědeckým výzkumem, ale i příjemnou zábavou. Každé sčítání je v projektu velmi důležité. Jedině takto se můžeme dovědět více o našich přezimujících ptácích. A zapojit se může každý.

Tak co? Přidáte se k nám v příštím roce?

Bližší informace o tomto environmentálním projektu najdete na webových stránkách https://ptacihodinka.birdlife.cz/

 

Alena Pavelková