Tereza Przeczková, úspěšná v SOČ, TOP 25 finalistka soutěže Středoškolák roku

Naše absolventka 8. A třídy Tereza Przeczková je mimořádně nadaná studentka, která se věnuje celé řadě aktivit od vědecké práce až po dobrovolnictví. Ve dnech 21. 6. – 23. 6. 2024 se zúčastnila celostátní přehlídky SOČ, která se letos konala v Pardubicích. V oboru Molekulární biologie se umístila na pěkném 6. místě s prací: Strukturní analýza vazebného místa pro inhibitor phloretin v lidském Na+/H+ antiporteru NHA2. Jako stážistka pracovala na této vědecké práci pod vedením Ing. Olgy Zimmermannové, Ph.D. na Oddělení membránového transportu Fyziologického ústavu AV ČR.

Terezčiným snem je studovat Biomedical Sciences na prestižní University College London. Podpořit Terku můžete na zde.

Kromě Akademie věd byla Terka také stážistkou na Katedře organické chemie Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci, kde pracovala na syntéze nových dusíkatých heterocyklů. Mezi její další úspěchy patří zlatá, stříbrná i bronzová cena DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu. Tereza byla rovněž velmi úspěšná v soutěži Středoškolák roku, kde se zařadila mezi TOP 25 finalistů a to nejen v roce 2023, ale také v tomto roce 2024.

Tereza Przeczková je nominována do soutěže Česká hlavička a my jí držíme palce, aby se dostala mezi finalisty a přejeme jí hodně úspěchu ve studiu na vysoké škole a ve vědecké činnosti.