NEJLEPŠÍ ČEŠTINÁŘI NAŠÍ ZEMĚ SOUTĚŽILI A TVOŘILI VE STRÁŽI NAD NEŽÁRKOU

Letos jsem se dostala do ústředního kola OČJ, které se konalo v podobě týdenního soustředění v táboře u Stráže nad Nežárkou. Po příjezdu jsme byli rozděleni do prsků (pracovních skupin) podle toho, odkud jsme přijeli. Já jsem patřila k prsku Velká Morava. Každé ráno nás prskavky (vedoucí prsků) budily tak, že zpívaly známé písničky, jimž tematicky upravily text.

Hned v prvních hodinách našeho pobytu nám byla zadána první slohová práce. Dohromady jsme psali dva slohy a dvě gramatiky (na jejich odevzdání jsme měli vždy asi jeden den), hodnotil se ale také mluvený projev. Ten trval jednu minuty, na přípravu jsme měli minuty tři. Mně to tedy připadalo naopak. Po každém slohu, gramatice i po mluveném projevu následovalo vlídné slovo neboli shrnutí nejčastějších chyb a vysvětlení, co po nás vlastně chtěli. Jednou se vyskytlo příliš otázek k zadání gramatiky, proto porota zorganizovala tzv. vlídné dokopnutí. Vlídné dokopnutí i vlídná slova byla ale vždy opravdu velmi vlídná.

Během tohoto týdne pro nás byly samozřejmě nachystány také zábavné akce a výlety. Navštívili jsme blízkou obec Stráž nad Nežárkou, podívali jsme se do Mikrobiologického ústavu Akademie věd v Třeboni, absolvovali jsme besedu s Janou Peroutkovou z České televize a za horkého počasí jsme se koupali v nedaleké zatopené pískovně. Každý večer byl některým z prsků připraven program, který zahrnoval krátkou zábavnou scénku a hru pro celý tábor. Každý prsk psal noviny, jež byly průběžně vyvěšovány v jídelně.

Letošní ročník OČJ byl jubilejní, padesátý, proto se vyhlášení výsledků konalo na zámku ve Stráži nad Nežárkou. Češtinářský tábor jsem si moc užila a doufám, že se tam jednou vrátím.

Nikol Mlíchová, 4. A

 

A za komisi češtiny dodávám – určitě se tam vrátíš a určitě nebudeš sama!!!