Děkujeme všem, kteří se podíleli na Dni zdraví

Ve středu se uskutečnil tradiční Den zdraví. Na letošním ročníku se podíleli zejména studenti a absolventi Mendelova gymnázia, za což jim velice děkujeme.

Členové Oblastní pobočky Českého červeného kříže a Mládeže ČČK Opava si pro žáky nižšího gymnázia připravili v přilehlém parku soutěž v první pomoci. Mládež tvoří zejména dnes již absolventi poslední 4. B třídy a mladší žáci našeho gymnázia. Ti pro své nejmladší spolužáky zorganizovali několik prožitkových stanovišť. Studenti vyššího gymnázia si také osvěžili znalosti a zkušenosti s první pomocí na několika interaktivních stanovištích uvnitř budovy a prokázali pohotovost při řešení simulované autonehody. Zároveň měli možnost nahlédnout do vozidla záchranné služby a seznámit se s jejím vybavením.

Mýty o záchrance s námi rozebrali členové Zdravotnické záchranné službě MSK Tomáš Herman a Lukáše Mühr. Pánové nejsou na našem gymnáziu žádnými nováčky. Díky výborné zkušenosti s jejich dřívější besedou jsme velice rádi, že přijali pozvání i na náš Den zdraví. Jejich forma besedy, kdy vyvraceli zažité mylné informace o poskytnutí první pomoci, měla úspěch. Ponaučení zní: Vše, co vidíte v Ordinaci v růžové zahradě nebo seriálech z lékařského prostředí, nemusí být vždy pravda.

Práci Ústavu soudního lékařství nám představil náš absolvent Petr Handlos, přednosta Ústavu soudního lékařství, se kterým se naši absolventi mohou setkat při studiu medicíny na Lékařské fakultě Ostravské univerzity na Katedře intenzívní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů.

K důležitosti samovyšetření nabádala naše absolventka Kateřina Uličková, která se díky vlastní zkušenosti s rakovinou prsu stala jednou z Bellisek. Bellisky jsou dámy, které edukují v oblasti samovyšetření mladé ženy. Kateřina osvětovou činnost zaměřuje na mladé dívky v Moravskoslezském kraji. Do své přednášky také zahrnula prevenci ohledně rakoviny varlat a upozornila na to, že je důležité si ve svých partnerských vztazích všímat odlišností a abnormalit na prsou a varlatech svého partnera.

Školní tělocvična patřila již tradičně sebeobraně. Tento ročník si vzal na starost Jakub Střibný a Veronika Scholzigova, oba nositelé černého pásku, a náš student Vašek Čech. Ukázali nám, jak při napadení správně padat, abychom si neublížili, jakým způsobem se bránit, když je někdo v převaze či jak si ubránit svůj vnitřní prostor.

Všem, kteří se podíleli na průběhu tohoto dne, velice děkujeme. Velmi si vážíme vaší přítomnosti a času, který jste věnovali našim studentům. Těšíme se na další společná setkání.

Barbora Bitomská