Benefiční běh mendláků

Dne 15. 5. 2024 proběhla akce s názvem Benefiční běh mendláků. Celou akci plánoval a realizoval tým ekonomického semináře sestávající z těchto členů: Karol Knapčík, Julie Hořínková, Dominik Klapuch, Štěpán Lazecký, David Jurečka a Max Híreš pod vedením paní učitelky Jany Vítkové a PMI institute #PMI4Life.

Cílem běhu bylo vybrat dostatek finančních prostředků ze startovného a dobrovolných příspěvků pro zkvalitnění života postižených dětí z organizace Sírius Opava a k tomu si zpříjemnit den sportem.

Start byl stanoven na 9:00 „u sochy“ před novým mostem v Městských sadech. Trasa se táhla po nové stezce okolo Stříbrného jezera a dohromady měřila 2.2 kilometru. Všichni naši závodníci ji ale hravě zvládli a již brzy poté všichni dorazili do cíle, kde na ně čekalo spoustu odměn v podobě kancelářských potřeb.

Myslíme si, že organizace běhu se nám velmi vydařila a moc jsme si jej užili. Také jsme tím pomohli znevýhodněným dětem, na které se nám podařilo vybrat částku 3719 korun, které hodláme předat organizaci a tímto zároveň děkujeme všem, kteří přispěli.

 

Autor: Karol Knapčík