Naše delegace na Pražském studentském summitu

Ve dnech 4. –7. dubna se naše studentky zúčastnily závěrečné konference Pražského studentského summitu v Kongresovém centru Praha. I letos jsme navázali na náš každoroční trend, kdy se této rozsáhlé simulace jednání mezinárodních organizací více studentů.

Kristýna Bohlová (4. B) a Karolína Zemanová (2. C) zastupovaly Japonsko v modelu G20, kde projednávaly např. regulaci umělé inteligence nebo námořní obchod. Od ostatních modelů se simulace G20 liší především jeho složením, kde každou z 19 zemí (vyjmuta je Evropská unie) zastupují 2 středoškoláci, a pro jednání je tak potřebný vyšší stupeň kooperace. Ta však pro děvčata nebyla problém, a kromě prosazení spousty bodů a mnoha řečnických výstupů si studentky odváží i ocenění za nejlepší stanoviska, která vypracovávala již před konferencí.

Adéla Vaňková (3. B), Marie Heidrová (5. A) a Ella Kukolová (5. A) přijaly úlohu delegátek Vietnamu v modelu OSN v orgánech HRC (Rada pro lidská práva), ILO (Mezinárodní organizace práce) a UNODC (Úřad OSN pro drogy a kriminalitu). Zde se zabývaly např. právem na informace, dopady mezinárodních sankcí na lidská práva, pracovněprávními podmínkami ve fast fashion průmyslu, vlivem klimatické změny na pracovní trh, reintegrací zbraní nebo syntetickými drogami. I vietnamské delegaci se dařilo a Marie Heidrová si taktéž odváží ocenění za nejlepší stanoviska.

V modelu OSN nakonec zasedala ještě jedna studentka – Kateřina Šlosarová (8.A), která hájila zájmy Mexika v orgánu WHO (Světová zdravotnická organizace) a jednala např. o neplodnosti a stárnutí populace nebo zneužívání přírodních látek. I ona si z Pražského studentského summitu odváží cenné zkušenosti.

Nakonec nelze opominout ani naše absolventy. Renáta Kotůlková, která je studentkou politologie a mezinárodních vztahů na Masarykově univerzitě zastupovala Rumunsko v modelu EU, určeném pro vysokoškoláky. Prokop Válek, který studuje politologii na Karlově univerzitě je již druhým rokem v organizačním týmu PSS. Prokop byl již letos členem tzv. K7 – tým sedmi hlavních koordinátorů z celkového počtu více než šedesáti organizátorů. a v příštím roce se stane dokonce členem K3, což je již nejužší kruh přípravného týmu.

Kromě jednání měly naše studentky příležitost navštívit velvyslanectví, kde se setkaly buď s velvyslancem nebo jiným pracovníkem těchto ústavů. Ptaly se pak jak na stanoviska států na zmíněné body agendy, aktuální události v zemi i práci velvyslance jako takovou. Summit je pak každoročně doprovázen slavnostním zahájením, kde první studentky sledovaly debatu s americkým velvyslancem Bijanem Sebatem na téma oslav výročí vzniku a vstupu ČR do organizace NATO. Poté proběhla debata s ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem na téma 20 let ČR v Evropské unie.

Pražský studentský summit je jedním z největších vzdělávacích projektů s bohatou tradicí. Jeho význam na rozvoj kompetencí jako je rétorika, argumentace, týmová spolupráce nebo mediální gramotnost rozeznává i prezident Petr Pavel, který zaštítil letošní 29. ročník Pražského studentského summitu. V případě zájmu o více informací o tomto projektu můžete navštívit jeho webové stránky, nebo se ozvat některé z našich účastnic, které vám rády řeknou více.

Kristýna Bohlová