MVL – Návrat geopolitiky? Mezinárodní vztahy v éře války na Ukrajině

Návrat geopolitiky? Návrat? Copak geopolitika někdy skončila? Tyto otázky v souvislosti s tou úvodní napadly nejednoho člověka. Zejména střední a starší generace má stále v živé paměti západní a východní blok. Ale i posléze – NATO, Evropská unie, Visegrádská pětka… když zůstaneme jen Evropě, nemluvě o dalších částech světa.

Nad otázkou položenou v tématu přednášky i nad otázkami z řad publika se v pondělí 15. dubna v aule Slezské univerzity zamýšlel právník a historik JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., který byl dalším hostem našeho cyklu Moderní výzvy lidstva.

Částečnou odpověď nalezneme již v anotaci přednášky: „Závěr 20. století se nesl ve znamení převládajícího idealistického pohledu na vývoj mezinárodních vztahů, které měly směřovat k posílení integrace do nadnárodních uskupení a vyzdvižení role mezinárodních organizací. Představa Francise Fukuyamy o “konci dějin„, který měl nastat globálním vítezstvím liberální demokracie a tržní ekonomiky, však nedošla svého naplnění. Méně optimistický pohled nabízel ve svém pojednání o “střetu civilizací" Samuel Huntington, který se z klasicky realistického pohledu na mezinárodní vztahy dominované silnými státy ovšem vymykal svou vizí založenou na konkurenci civilizačních modelů."

Na začátku se nám dostalo krátkého historického exkurzu, když přednášející podal přehled států dominujících politice v jednotlivých stoletích novověku. Poté došlo na nástin současné podoby světového uspořádání. Zdůraznil, že jsme zvyklí na mezinárodní vztahy nahlížet evropskou optikou, která je pro nás samozřejmě zásadní, nicméně je jednou z mnoha. Vysvětlil, co vše má vliv na geopolitiku současného světa – kromě mocenských a civilizačních střetů jsou to migrační vlny, natalita, klimatické změny, ale i – jak vyplynulo z následné besedy – vliv nadnárodních společnostní na mezinárodní vztahy. Důležitým aspektem je současná fragmentace mezinárodních vztahů, ke které dochází po letech globalizace a unifikace; dřívější bipolaritu západního světa tak nahradila multipolarita. Dalším podstatným faktem, který jsme si mohli díky přednášce uvědomit, je, že dochází k tzv. systémové rivalitě, tedy že se nejedná ani tak o hranice mezi státy, jako o hranice mezi civilizacemi. Tento odstavec je pouze „ochutnávka“ celé přednášky, podrobnější a odbornější informace najdete tradičně v záznamu na kanálu YouTube či na stránkách Moderních výzev.

A zajímá-li vás výzva Jiřího Georgieva studentům, protože ani on se tradiční závěrečné otázce nevyhnul, pak vězte, že se neopakuji, když napíši totéž jako v předchozím článku – jeho odpovědí byla výzva k osobní zodpovědnosti, kterou každý z nás má.

Spíše si v této souvislosti uvědomme její naléhavost, když ji za podstatnou považuje tolik hostů, bez ohledu na předmět své odbornosti.

Mgr. Marie Kotzurová