MVL – Ing. arch. Josef Pleskot

Architektura jako nástroj demokracie

Prostředí, kterým jsme obklopeni nás do značné míry formuje. Stejně jako krajina, klima, historie, ale třeba i jazyk. Architektura s těmi všemi fenomény může dobře zacházet. Cílem je, aby vznikl prostor pro život, který bude nabízet co nejvíce inspirativních příležitostí k potkávání se a k vytváření co nejkvalitnějších společenských vztahů.

 

Středa 14. 2., 11:15 v aule FVP SLU

 

Přihlaste se, prosím zde (do 12.2., 14:00h)