孟德尔在中国 (Mendláci v Číně!)

Ano, je tomu opravdu tak. Náš tým Turnaje mladých fyziků (Václav Divila a Tobiáš Vlk ze 4. B, Albert Vlček z 8. A, Adrien Tanekou ze 3. B a Anežka Mařádková ze 3. D) se dostal až do velké Číny, konkrétně do Chongqingu, v rámci konání The 7th Belt and Road Teenagers Maker Camp and Teacher Workshop! Akce, kterou bohužel dlouhá léta svírala covidová situace, byla konečně uvolněna a opět se mnoho mladých nadějných myslí z nejrůznějších koutů světa sešlo osobně. Jejím cílem je prohlubovat znalosti studentů, a hlavně jejich nasazení pro výzkum, ale také sdílení kultur a vytváření nových přátelství.

Účastníci navštívili výrobní linku výroby automobilů Chang’an, Chongqing China Three Gorges Museum, podívali se na část výrobního procesu hedvábí, Chongqing Science and Technology Museum, svezli se vysokorychlostním vlakem a poznávali město o rozloze větší než Česká republika a o více než trojnásobném počtu obyvatel. Studenti se také hlásili do různých kurzů, které detailně prohlubovaly určité problematiky a ten, který nejvíce zajímal právě českou výpravu, byl Space Exploration. V rámci tohoto kurzu si žáci vyslechli přednášky o tvorbě funkčního ekosystému ve vesmíru a designu lunární základny. Právě ta druhá přednáška byla klíčovou, jelikož její model následně skupiny účastníků tvořili a byli hodnoceni odbornou porotou. I když bohužel žádný tým našich studentů neukořistil tu cenu hlavní, byli velice blízko. Svědčí o tom fakt, že každý člen české výpravy byl jednotlivě ohodnocen za jednu ze tří částí, ve které se hodnotilo: Best Maker, Best Presentation a Best Teamwork.

Učitelé si zase vyslechli mnohé přednášky od profesorů působících na Chongqing University, sdíleli své poznatky z praxe, vyměňovali si zkušenosti a přičichli si i k pracím v daných kurzech, ať už se jednalo o programování, 3D modelování a následné tisknutí či práci se dřevem.

Tato exkurze byla jak pro naše studenty, tak pro naše učitele neopakovatelným zážitkem. Jsme si vědomi, jak obrovská příležitost se nám naskytla, velmi si jí vážíme a děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podpořili a dovolili nám něco podobného zažít. Jsme přesvědčeni, že všechny cíle této akce byly splněny, jen u těch nově navázaných přátelství si ještě musíme počkat, jestli vážně vydrží😊.

Za tým Turnaje mladých fyziků

Anežka Mařádková

 

Děkujeme především Moravskoslezskému kraji za finanční podporu.