Vzděláváme se v oblasti psychologie

Dne 23. 5. jsme se my, studenti třetích ročníků psychologického semináře, zúčastnili konference „Závislost je také nemoc“ v Kulturním domě Psychiatrické nemocnice. Vyslechli jsme si řadu zajímavých přednášek vedených odborníky v oboru stejně jako příběhy těch, kteří se se závislostmi sami potýkali.

Mezi hosty se nám také představili zástupci organizací, které nabízejí pomoc lidem, kteří se nacházejí v těžké životní situaci, ať už Klub Absolvent, tvořený abstinenty, kteří na základě svých zkušeností poskytují recovery koučink, nebo například Exit, terapeutická skupina pro děti a mladé dospělé. Dozvěděli jsme se tak, že abstinence není samozřejmost a konference nás bezpochyby obohatila a namotivovala k tomu, abychom ve studiu duševního zdraví a lidského myšlení pokračovali i nadále.

Kateřina Nešutová, 7.A