Oslavy Dne matematiky jsme zdárně završili

14. března = Mezinárodní den matematiky. Letos jsme jej na Mendláku oslavili opravdu pořádně a myslím, že jsme beze zbytku dodrželi letošní téma, které znělo „Matematika pro každého“. Nabídli jsme studentům několik možností, jak se do oslav zapojit, a jsme rádi, že je využili!

Zdařilou premiéru zažila soutěž „Šťastná třináctka“. Po škole bylo ukryto 13 QR kódů skrývajících matematické šifry, logické hádanky a úkoly. Za vyluštění studenti získávali indicie, které je navedli k zašifrované zprávě. 13 QR kódů skrývajících matematické šifry, logické hádanky a úkoly. Za vyluštění studenti získávali indicie, které je navedly k zašifrované zprávě. Do soutěže Šťastná třináctka se zapojilo celkem 79 žáků Mendláku, přičemž poslali 125 odpovědí na první dotazník. V dalších otázkách již postupně počet odpovědí klesal a až do finále došlo 23 šikovných matematiků, přičemž 19 z nich vyřešilo úplně všechny odpovědi správně. Všichni finalisté dostali ocenění, sladkost na podporu mozkových buněk a sošku s logem 13, o jejíž návrh a 3D tisk se postarali Rafael Svoboda a Adam Horák z 3. D.

14. 3. („pí day“) zorganizoval pan Pobořil se třídou 2. C již tradičně soutěž v zapamatování si co nejvíce desetinných míst čísla pí. Vítězkou se stala Kristýna Buchwaldová, která si jich zapamatovala neuvěřitelných 450.

A pokud Vás nelákalo řešení matematických hádanek ani učení se čísla pí, byla taky ještě akce „Peče (na to) celý Mendlák“ čili soutěž o kulinářský počin s matematickou tematikou. Vítězkami se po hlasování na Instagramu staly Zuzka Hoňková a Katka Štenclová z 1. C.

Velmi děkujeme všem zúčastněným, doufáme, že jste si akce užili stejně jako my jejich přípravu a doufáme, že se zapojíte i příště do budoucích soutěží.

Adam Šťastný a Hana Bartošíková