Žáci nižšího gymnázia úspěšně zvládli okresní kolo Matematické olympiády!

Na 1. místě v kat. 6. tříd se umístili hned 3 naši žáci z 1. A – Sofie Vítová, Sebastian Mlích a Filip Božoň. Jan Valík z 2. A obsadil 1. místo v kat. 7. tříd.

Do okresního kola Matematické olympiády kategorií Z6, Z7 a Z8, které proběhlo 12. dubna, mohli letos postoupit všichni úspěšní řešitelé kola školního. Proto byl počet soutěžících rekordní – celkem 153 žáků. Kromě výše zmíněných studentů na 1. místě, byli úspěšní řešitelé v kat. Z6 ještě Veronika Domesová (7.–12. místo) a Richard Šimeček (13. místo). V kategorii Z7 byli úspěšní řešitelé kromě Jana Valíka (1.–10. místo) ještě Julie Tesaříková (16.–17.) a Daniel Rod. Všichni naši studenti z 3. A, kteří do okresu postoupili, se stali také úspěšnými řešiteli kola okresního. Nejlepšího výsledku z nich dosáhli Jan Konečný a Nikol Mlíchová, kteří skončili po ztrátě jediného bodu na místě 5.–10. Nina Chodurová a Hana Matušincová obsadily místo 11.– 14. Radost máme i z výsledku Tomáše Chovance, Barbory Nociarové a Richarda Berkuse. Všichni obdrželi diplom. Žáci na prvních místech i věcnou cenu. Blahopřejeme!

Autor příspěvku: Ing. Petr Hruda