Studenti v nezvyklé pozici. Rozhodovali o vině a trestu!

V pondělí 27.3. jsme se zúčastnili cvičného trestního procesu před Krajským soudem v Ostravě.

Po příchodu do budovy soudy jsme prošli důkladnou kontrolou justiční stráže, načež jsme byli uvítáni trestním soudcem Mgr. Igorem Krajdlem a usazeni do jednací síně.

Po krátkém úvodním slově pana soudce jsme byli rozděleni do jednotlivých procesních rolí, tedy soudce, státní zástupce, obhájce a obžalovaného. Role poškozeného a svědků perfektně ztvárnil sám ve své osobě pan soudce Krajdl.

Dále nás seznámil se skutkovými okolnostmi násilného trestného činu loupeže, který byl předmětem procesu. Následovalo hlavní líčení. Jednotliví aktéři kauzy zodpovědně naplnili své procesní postavení, obžalovanému a svědkům kladli nepříjemné dotazy, které v průběhu korigoval pan soudce Krajdl a prokládal je zkušenostmi z praxe. Na svědka „Luigiho“ alias pana Krajdla a obžalovaného,,Petra Nováka" určitě jen tak nezapomeneme.

Nakonec obžaloba a obhajoba na základě provedeného dokazování shledala, že náš obžalovaný není vinen, což nám finálně stvrdili naši soudci zprošťujícím rozsudkem. Zajedno s nimi byla i porota z řad studentů, která celý proces sledovala. Pan soudce Krajdl pochválil naše soudce za jejich rozhodnutí, neboť náš obžalovaný byl fakticky nevinen, takže všichni naši právníci odvedli výtečnou práci.

Závěrem následovala příjemná diskuze s panem Krajdlem, při které jsme se dozvěděli řadu zajímavých informací o výkonu soudnictví, povolání soudce, případech a vtipných momentů z kariéry soudce.

Velmi panu Krajdlovi a paní učitelce Kukolové děkujeme, jsme rádi za vydařenou akci a těšíme se na další!

Viktor Špalek