Moderní výzvy lidstva – Erik Tabery o svobodě slova, dezinformacích a roli médií

V březnovém dílu přednáškového cyklu Moderní výzvy lidstva jsme přivítali uznávaného českého novináře a publicistu Erika Taberyho, dlouholetého šéfredaktora týdeníku Respekt.

Erik Tabery je nositelem řady ocenění, např. Novinářské křepelky, Ceny Ferdinanda Peroutky či Ceny Toma Stopparda. Za svou knihu Opuštěná společnost: Česká cesta od Masaryka po Babiše získal cenu Magnesia Litera.

V aule Slezské univerzity promluvil na téma Svoboda slova v éře dezinformací a role médií.

V přednášce i následné debatě se studenty se dotkl problematiky sociálních sítí a digitálních médií, kdy smyslem mnohých je izolovat čtenáře ve stejné názorové skupině a utvrzovat je ve své pravdě. Zaujal postřeh, že v souvislosti se sociálními sítěmi a šířením informací zažíváme podobné období jako naši předkové v době vzniku knihtisku – mění se způsob naší komunikace i vztah k informacím.

Nastínil další související témata, jako nebezpečí narušování elementární důvěry v média a instituce, což vede k tomu, že společnost ztrácí schopnost konsenzu a stává se zranitelnější, nebo jak pracovat s dezinformacemi a nakolik má do toho zasahovat stát. Zmínil smutnou skutečnost, že lež se šíří rychleji než pravda a že pro část společnosti pravda není důležitá.

Přivedl publikum k zamyšlení, co je úkolem skutečných novinářů, přičemž citoval výrok Carla Bernsteina o novinařině jako nejlépe dosažitelné verzi pravdy. V souvislosti s novinářskou profesí i prací ve veřejném prostoru zdůraznil hodnoty jako střídmost, slušnost, úcta a pokora.

Několikrát sklidil potlesk publika a na závěr studenty vyzval právě k práci ve veřejném prostoru. Rovněž je vybídl, že se na něj mohou obrátit se svými názory či postřehy na adresu tabery@respekt.cz, což je určitě další výzvou zejména pro ty, kdo se chtějí věnovat novinářské profesi.

Závěrečná výzva studentům je zajisté i vhodným zakončením tohoto článku. Přesto dejme na závěr prostor slovům další velké osobnosti české novinařiny, kterou Erik Tabery ve své přednášce zmínil, cituje ji ve své Opuštěné společnosti a v průběhu debaty vyzval studenty k tomu, aby si právě tento text přečetli, popř. poslechli na YouTube, protože se bytostně dotýká tématu naší přednášky i naší doby.

Tím textem je bolestně aktuální Modlitba za pravdu, poslední předmnichovský sloupek Karla Čapka z roku 1938. Předkládáme alespoň jeho začátek, a aby text neskončil pesimisticky, tak i konec. Celý text si pak můžete dohledat např. zde nebo zde a záznam přednášky Erika Taberyho na adrese https://modernivyzvy.cz/
"Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají. Bože, jak bude vypadat, jak se bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi! Jak bude možné soužití mezi lidmi a národy, je-li mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteků! …

… Neboť jenom bez lži se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem kterýmkoliv. Bože, vrať světu pravdu!"

Karel Čapek

Mgr. Marie Kotzurová