Chemická olympiáda má stále své příznivce

V únoru proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, která je určena studentům 3. A a 4. A. Úkolem studentů bylo vypracovat domácí část, test školní kola i praktickou část. Teoretická část byla zaměřena na sloučeniny dusíku, praktická část se týkala cukrářského droždí a kolorimetrie, což je analytická metoda, která je založena na porovnávání intenzity zbarvení roztoků o neznámé koncentraci konkrétní látky s roztokem téže látky o známé koncentraci. Do okresního kola postoupilo šest nejlepších studentů podle úspěšnosti ve školním kole: Barbora Nociarová, Terezie Bachová, Tadeáš Vítek, Nina Chodurová, Markéta Šimečková a David Slaný.

Děkujeme všem příznivcům chemie, kteří se zúčastnili chemické olympiády a těm nejúspěšnějším budeme držet palce v okresním kole, které proběhne již 7. března!

Školní kolo CHO kat. D připravily Mgr. Mária Rašková a Mgr. Barbora Bitomská.