Velké poděkování všem, kteří přispěli na sbírku pro Ukrajinu!

Mendelovo gymnázium v uplynulých dnech uspořádalo opět třídenní sbírku na pomoc lidem zasažených válkou, zimou a hrůzami každých dní na Ukrajině!

Tentokrát jsme se spojili s organizací Koridor UA, která patří do asociace nezávislých skupin a organizací, které vybudovaly společnou logistickou síť. Mise Koridoru UA je zajistit přísun humanitární pomoci tam, kde se jí nedostává. Je to skupina dobrovolníků, kteří se zformovali během začátku války na Ukrajině.

Pomoc distribuují do míst, kde je válka a fronta opravdu velmi blízko! Ale i v těchto místech žijí lidé, kteří na pomoc velice čekají. V bezútěšné situaci jsou nejen místní, ale i vnitřní vysídlenci, kterých je na Ukrajině celkem 8 miliónů! A určitě je výborné, že se znalostí poměrů na Ukrajině úzce spolupracují s místními organizacemi, aby pomoc byla opravdu efektivní.

S postupným vývojem války na Ukrajině jsme svědky toho, že humanitární pomoci je stále méně, ale její důležitost a potřeba se zvyšuje. Proto si nesmírně vážíme všech, hlavně pomoci občanů Opavy, kteří si našli čas dojít do tělocvičny Mendelova gymnázia, kde sbírka probíhala. Sešel se tolik potřebný matriál, od hygienických potřeb, přes hlavně zimní oblečení, trvanlivé potraviny, svíčky apod. Určitě věci, které jste přinesli pomohou.

Vaší pomoci si velmi vážíme! Děkujeme!

Autorka příspěvku: Mgr. Jana Prošvicová