Nadaní studenti využívají příležitosti v projektech VŠ

Naši studenti se zúčastnili projektu docentky Škrabánkové z Přírodovědecké fakulty OU pro talentované studenty středních škol: Budoucím vědcem ve světě nových technologií a přírodních věd, který probíhal od května do prosince 2022. Cílem bylo rozšíření znalostí nad rámec ŠVP, přiblížení samotného studia na VŠ a získání mnoho zkušeností a dovedností, které studenti dále mohou využít např. v rámci středoškolské odborné činnosti.

Studenti si mohli vybrat z řady modulů: Fyzika se zaměřením na metrologii, Moderní trendy v oblastech IT, automatizace a robotizace, Astronomie, astrofoyzika a moderní pozorovací metody, Geografie: Jak mapovat současný svět? A Biologie.

Například modulu Biologie se zúčastnila Karin Malchárková z 2.B a pracovala na výzkumu kuněk, kde bylo jedním z hlavních cílů porovnávání kuněk obecných, žlutobřichých a hybridech samotných, které se liší ve zbarvení pestrobarevných bříšek. Jeden z dalších cílů bylo vyzkoušet si práci v molekulární laboratoři a osvojit si práci s různými přístroji.

Celé završení projektu se uskutečnilo v prosinci, kdy studenti prezentovali svá individuální témata před odbornou porotou. Měli tak možnost si vyzkoušet, jak sepsat odbornou práci a správně jí odprezentovat.

Mezi další studenty našeho gymnázia, kteří se zúčastnili tohoto projektu, patří: Martin Svoboda (2. B), Antonín Dušek (2. B), Jakub Černohorský (3. D) a Marek Chobot (3. D).

příspěvek připravila: Karin Malchárková (2. B)