Moderní výzvy lidstva – Michael Žantovský o Václavu Havlovi

Na středu 7. prosince přijal pozvání do Moderních výzev Michael Žantovský, bývalý velvyslanec v USA, Velké Británii a Izraeli, poradce a tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla, překladatel, spisovatel a dnes ředitel Knihovny Václava Havla.

Obě auly Slezské univerzity, zaplněné studenty i veřejností, si vyslechly přednášku na téma Václav Havel tady a teď.

Pan Žantovský v první části připomenul zásadní počiny našeho prvního polistopadového prezidenta. Hovořil o napravování vztahů se soudními státy, prvních zahraničních cestách, o myšlence a realizaci založení Visegrádské čtyřky a tom, jak usiloval o vstup naší země do Evropské unie a NATO a jak se toho ještě jako prezident dočkal.

Řeč přišla i na jeho známý projev v americkém Kongresu, který právě Michael Žantovský, jako jeho tehdejší blízký spolupracovník a tiskový mluvčí, překládal do angličtiny. Pan Žantovský citoval jeden z bodů projevu, který dnes ukazuje, jaký dar předvídavosti náš tehdejší prezident měl: „Často slyším otázku, jak nám Spojené státy mohou dnes pomoci. Má odpověď je paradoxní, jako ostatně celý můj život: nejvíc nám pomůžete, když pomůžete Sovětskému svazu na jeho sice nezvratné, ale přesto nesmírně komplikované cestě k demokracii… Mohu jen říct, že čím dřív, rychleji a pokojněji se Sovětský svaz začne ubírat po cestě skutečné politické plurality, respektu k právům národů na svébytnost a k fungující, tedy tržní ekonomice, tím lépe bude nejen pro Čechy a Slováky, ale pro celý svět.“

V besedě se pan Žantovský podělil i o vzpomínky ze zákulisí, například z návštěvy prezidenta USA Billa Clintona v Praze a jeho saxofonového jamování v Redutě či na společné posezení s Bohumilem Hrabalem v hospodě U Zlatého tygra; pobavila i historka, jak si chtěl Václav Havel zakouřit pravou indiánskou dýmku míru s prezidentem Michailem Gorbačovem.

Dotazy jej zavedly i k jiným tématům, jako je překladatelství. Srdce češtináře zaplesalo, když zmínil, že dobrý překladatel musí znát výborně především svůj mateřský jazyk. Zřejmě méně už zajásali překladatelé nad (bohužel pravdivou) zmínkou, že překladatel musí mít především těžký zadek …

Každý host Moderních výzev na závěr předává studentům svou vizi, slova na cestu do života. Michael Žantovský vyzval studenty v souladu s tématem přednášky k pokoře a odpovědnosti. Na závěr tak nechal zaznít slova Václava Havla z jeho již citovaného proslovu: „… záchrana tohoto lidského světa není nikde jinde než v lidském srdci, lidském rozmyslu, lidské pokoře a lidské odpovědnosti.“

Marie Kotzurová

V hodnocení přednášky dejme prostor samotným studentům. Postřehy jsou od studentů z 1.B.

„Michael Žantovský mě zaujal nejvíce ze všech hostů MVL. Mluvil především o Václavu Havlovi, ale zabrousil i do jiných témat, jako je např. COVID nebo současná situace na Ukrajině. Nejzajímavější mi přišlo právě povídání o Václavu Havlovi, protože jsem si díky němu poprvé uvědomil, jak velká osobnost Václav Havel byl.“ Štěpán Němec

„Zaujal mě styl, kterým hovořil. Na první pohled bylo jasné, že je velkým odborníkem ve svém oboru, ale přesto byl schopen své myšlenky prezentovat tak, aby tomu rozuměla i mladší generace. Bylo zajímavé slyšet povídání o prezidentu Havlovi z úst jeho dlouholetého přítele. Dostala jsem odpovědi na otázky, jež jsem si ani nekladla, a bezpochyby pro mne beseda byla velmi přínosná.“ Alice Melecká

„Pan Žantovský byl mluvčím Václava Havla a mluvil o něm velmi pozitivně. Na druhou stranu zdůraznil, že není třeba V. Havla zbožšťovat. Zaujalo mě povídání o americkém Kongresu, na kterém měl Václav Havel proslov.“ Magdaléna Gališová

„Přednáška pana Žantovského se mi velice líbila. Jeho informace o prezidentu Havlovi byly zajímavé, protože jej a jeho zásluhy popisoval z jiného úhlu pohledu. Doprovodil svou přednášku historií Československa a vztahů s ostatními zeměmi. Zaujaly mě také jeho návštěvy zahraničních hlav států, zejména USA, a jeho tamější pobyt ve funkci velvyslance.“ Ondřej Schwan

„Ukázal nám, že Václav Havel byl ohromnou osobností a opravdu se snažil naši republiku někam zavést. Překvapilo mě, že pan Žantovský napsal knihu o V. Havlovi v angličtině a až poté byla přeložena do češtiny. Prezident Havel si nemohl vybrat lepšího mluvčího.“ Aneta Teplíková

„Získal jsem hodně informací nejen o panu Havlovi, ale i o situaci v naší republice po sametové revoluci. Když jsem se dozvěděl o proslovu, který měl pan Havel k americkému Kongresu, a o jeho spolupráci s USA, byl jsem velmi pyšný na to, jak reprezentoval naši vlast. Jsem rád, že pan Havel byl po revoluci prezidentem naší země, protože ji vedl správným směrem. Pan Žantovský měl mnoho postřehů a názorů, ve kterých byly odpovědi na mnoho moderních výzev, kterým čelíme každý den.“ Adam Gebauer

Zpracovala Marie Kotzurová