Jsou peníze důležité? Finanční gramotnost určitě.

Finanční gramotnost je soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Finanční gramotnost je také soutěž s celostátním kolem, kterou organizuje spolek METODICA, Česká spořitelna i Institut finančního plánování České republiky (EFPA). I letos se mnohé třídy a studenti v rámci hodin informatiky do této soutěže zapojili. Určující byl nejen počet získaných bodů, ale i čas, ve kterém se žáci v informacích zorientovali.

Kdo se zorientoval nejlépe, stal se úspěšným řešitelem školního kola a bude nás reprezentovat v únoru v okresním kole?
Na nižším gymnázium to bude trojice chlapců ze 3. A – Jan Konečný, David Slaný, Sachin Ferik. V III. kategorii vyššího gymnázia se úspěšnými řešiteli stali tito žáci: Jan Černohorský z 1. D, Kryštof Klíma ze 7. A a Martin Svoboda ze 2. B. Přejeme jim, aby se jim v soutěži, která má vyústění až na celostátní úrovni, dařilo.
Autorka příspěvku: Mgr. Helena Kozlová