Pythagoriáda

Žáci nižšího gymnázia mají za sebou školní i okresní kolo Pythagoriády. Školní kolo této oblíbené matematické soutěže proběhlo letos na Mendelově gymnáziu 19. října, a to pro všechny ročníky nižšího gymnázia. Úspěšní řešitelé postoupili do okresního kola, které se konalo ve dnech 22. a 23. listopadu na Slezské univerzitě. A jak to vše dopadlo?

Školní kolo:

Uvádíme zde celkový počet úspěšných řešitelů (9 a více bodů z 15) ve třidě a studenty s nejvyšším počtem bodů školního kola.

1.A – 19 úsp. řeš. – Veronika Domesová 14 b., Zuzana Balnerová 13 b.

2.A – 15 úsp. řeš. – Jakub Šnajder 14 b., Jan Valík 13 b.

3.A – 10 úsp. řeš. – David Slaný 13 b., Nina Chodurová 12 b., Barbora Nociarová 12 b.

4 A – 11 úsp. řeš. – Marie Onderková 15 b., Markéta Šimečková 14 b. a Daniel Mainuš 14 b.

Okresní kolo:

Do okresního kola postoupili úspěšní řešitelé kola školního, kteří získali 10 a více bodů. Bylo to 17 žáků z 1.A, 12 žáků z 2.A, 7 žáků z 3.A a 10 žáků ze 4.A. Soutěž proběhla na Slezské univerzitě Opava.

Okresního kola se zúčastnilo celkem 205 žáků. V kategoriích 6. a 9. tř. (prima a kvarta) bylo úspěšných řešitelů poměrně hodně. V kategoriích 7. a 8. tř. (sekunda a tercie) dohromady pouze 7, což způsobil zřejmě velmi těžký soubor řešených úloh.

Naši studenti zazářili v kategorii 6. tříd – Veronika Domesová – 1. místo (14 bodů), Richard Šimeček – 2. místo (také 14 bodů). Titul úspěšný řešitel okr. kola této kategorie dále získali – Tereza Kozelská (12 bodů), Amélie Šamárková (11 bodů), Sebastian Mlích a Filip Božoň (10 bodů).

V kategorii 7. tříd se mezi 3 úspěšné řešitele okresu nikdo z našich studentů nedostal. Eliáš Adametz, Jakub Šnajder, Jan Valík a Vojtěch Urbiš získali 8 bodů (7. až 17. místo).

Richard Berkus se mezi 4 úspěšné řešitele kategorie 8. tříd probojoval, získal 10 bodů a obsadil pěkné 4. místo.

V kategorii 9. tříd bylo úsp. řešitelů nejvíce (celkem 35) a 7 z nich byli naši studenti. Jsou to Daniel Mainuš, Vojtěch Obrusník a Eliška Valíková (všichni 12 bodů), Jan Rubeš a Markéta Šimečková (11 bodů) a Tereza Bachová (10 bodů). Nejlepší výsledek z našich v této kategorii (14 bodů) zajistil Marii Onderkové krásné 2. místo.

Všem účastníkům soutěže gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Autor článku: Ing. Petr Hruda