Escape room auf Deutsch

V úterý 29. listopadu měli žáci 5.A, 8.A, 4.B a 4.C, kteří se na naší škole připravují na složení certifikátu DSDII, možnost vyzkoušet si tzv. Exit Game, a to v němčině. Tato akce byla uspořádána Slezskou univerzitou a konala se v budově Matematického ústavu SLU v tzv. Open Space Lab.

Na šesti stanovištích řešili studenti úkoly související s tématem Goetheho cesty. Tyto úkoly byly velmi rozmanité, zajímavé a interaktivní. Na základě výsledků svého hledání v médiích i v uzavřené místnosti pak účastníci hry získali unikátní číselný kód, který jim sloužil k otevření truhly s pokladem. Protože měli němčináři různou úroveň němčiny, mohli se navzájem podporovat a pomáhat si a mohli prožít hezké odpoledne s Goethem na cestách – a to vše v němčině!
Děkujeme organizátorům a přejeme studentům nadále viel Spaß mit Deutsch!