Stáli jsem za katedrou

Nejcennější je vlastní zkušenost a někteří studenti z našeho gymnázia už vědí, jaké je to stát na druhé straně, jaké je to být učitelem. Měli možnost vyučovat, vést studentské lekce na ZŠ Labyrint ve Lhotě a rádi se s vámi podělí o své zážitky a dojmy. V tomto školním roce jsme již odučili pět různých dvouhodinových studentských lekcí a naši studenti si této zkušenosti velmi cení.

Anastázie Ševčíková a Anežka Flídrová – 7. A

Měly jsme tu čest si vyzkoušet učit na základní škole Labyrint v Lhotě u Opavy dvouhodinovku zeměpisu.Vyzkoušely jsem si, co to obnáší si takovou hodinu připravit a tandemově odučit. Pracovaly jsme s žáky z třetího trojročí, kteří se ochotně zapojovali do našeho programu, byli opravdu pracovití a chytří, a nebáli se odpovídat na naše dotazy. Často se hlásili a chodili pojmy ukazovat na mapu a moc si užili i Kahoot. Jak žáci, tak i učitelé byli velmi milí a dobu strávenou ve škole jsme si opravdu užily. Tuto zkušenost bychom doporučily všem, co mají zájem si vyzkoušet stát u katedry.

Jan Thiel a Rafael Svoboda – 3. D

Vždycky jsme si chtěli vyzkoušet, jaké to je být učitelem, a proto jsme se zapojili do spolupráce se ZŠ Labyrint. Měli jsme možnost vyučovat přírodopis na téma kruhoústí, paryby, ryby. Takže jsme se toho chopili a připravili si to. Museli jsme vytvořit prezentaci, pracovní listy a Kahoot. A ačkoliv jsme zjistili, že učitelé to nemají až tak jednoduché, jak to vypadá, řádně jsme si to užili. Naštěstí žáci reagovali na naši výuku výborně a byli velice aktivní. Ptali se nás na různé dotazy a o téma se zajímali. Nakonec to tedy dopadlo velmi dobře a z akce jsme si odnesli dobrou náladu a spoustu zkušeností. Moc děkujeme paní Hanzlíkové a ZŠ Labyrint za poskytnutí této praxe.

Milena Grafová a František Janošík – 7. A

Je super, že studenti naší školy mají příležitost vyzkoušet si, jaké to je (alespoň trochu) učit. Já sama jsem především zjistila, že to není jenom o tom, to dobře vysvětlit žákům, ale hodně o přípravě na samotnou tu hodinu. Naši učitelé byli velmi nápomocní se vším, co jsme potřebovali a hodně nás podpořili. S fyzikou nám pomáhal Mgr. Adam Šťastný. Doufám, že si žáci ZŠ Labyrint z naší hodiny něco málo odnesli, za mě byla hodina úspěšná a celkově dopadla dobře. Určitě doporučuji všem studentům, kteří třeba uvažují o tom, že by se stali učiteli, aby této možnosti využili a také si to vyzkoušeli. Podle mě to byla skvělá zkušenost a vůbec nelituji, že jsem se přihlásila. V budoucnu pokud mě bude opět čekat něco podobného, určitě nebudu až tak nervózní, jako jsem byla teď a aspoň trochu budu vědět, co od toho očekávat.

Děkujeme tímto vedení ZŠ Labyrint ve Lhotě za tuto možnost spolupráce. Velmi si toho ceníme. Jde o projekt společné spolupráce, který nepochybně přináší benefity oběma stranám.

Příspěvek připravili: Zdeňka Hanzliková, Anastázie Ševčíková, Anežka Flídrová, Jan Thiel, Rafael Svoboda, Milena Gráfová a František Jánošík.