MVL: Václav Cílek – Co se děje se světem?

 

Jaký je původní význam slov škola nebo pedagog? Kdo je to odborník či co je vzdělání?

I toto jsme se dozvěděli 7. listopadu na přednášce z cyklu Moderní výzvy lidstva, na niž tentokrát přijal pozvání člověk s mimořádně širokým záběrem a hloubkou pohledu, RNDr. Václav Cílek, CSc.

Základní otázka, jež byla tématem přednášky, však zněla: Co se děje se světem? a spolu s osobností Václava Cílka přilákala do obou poslucháren Slezské univerzity mnoho našich studentů i širší veřejnost. Ty všechny zajímalo, jeho slovy, „definování současných rizik, a zároveň hledání způsobu, jak i za náročné situace vést dobrý život“.

V přednášce mj. pohovořil o Číně ve vztahu k Rusku, vysvětlil, co znamená rok 2022 jako „rok prozření“, přivedl nás k zamyšlení nad dlouhodobou, nevyhnutelnou transformací společnosti a zdůraznil nutnost posilování pozitivní imunity jako celoživotního programu.

V reakcích na dotazy posluchačů se dotkl tématu umělé inteligence i problematiky migrace. Zajímavé bylo zamyšlení nad noosférou (sférou rozumu, prostorem poznání) a jejího vztahu k internetu, a stejně tak připodobnění zdrojů „voda – potraviny – energie“ ke svaté trojici, která určuje směr dnešní doby.

Přestože se skromně bránil velkým výzvám, vnímaví posluchači si jich z jeho přednášky mohli odnést hned několik. Může to být posilování vztahů a rodiny; zapojení se do komunální politiky, v níž podle něj, na rozdíl od vysoké politiky, spočívá naděje pro dnešní dobu; zájem o historii, neboť " bez historie nelze pochopit současnost". S dobrým životem v dnešní době se pojí pojmy „resilience“ jako houževnatost, schopnost zvládat problémy, odvaha a výchova k odvaze a " willingness", tedy ochota či vůle být součástí změny, a současně se vzepřít některým dopadům transformace, která nevyhnutelně nastává. A konečně – způsobem, jak i za náročné situace vést dobrý život, je být zodpovědný sám k sobě, protože to, jak se chováme a žijeme, se zapisuje do našich genů, a ovlivňuje tak budoucnost našich dětí a vnuků.

K dobré atmosféře besedy přispěli i moderátoři z 8. A, kteří dokázali pružně reagovat a usměrňovat dotazy z publika.

A odpovědi na otázky v úvodu článku? Všechny najdete v záznamu přednášky. Avšak aby čtenář nezůstal ochuzen, odpovím alespoň na jednu z nich. Kromě mnoha jiných pan doktor citoval Karla Čapka: „Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole.“ Jsem si jista, že se myšlenky Václava Cílka stanou součástí našeho vzdělání.

Marie Kotzurová