V 2. D ZAZNĚLY KRAMÁŘSKÉ PÍSNĚ SOUČASNOSTI

Jak se předávají informace dnes, je každému známo, jak si ale novinky sdělovali lidé před dvěma nebo třemi sty lety? To už je jiný příběh…příběh kramářských písní a tržišť.

Proto se studenti z 2. D částečně vrátili do minulosti. Jejich úkolem bylo dodržet princip kramářské písně na jakoukoliv současnou aktualitu a spojit tak své básnické, výtvarné i hudební schopnosti. Komenský by plesal radostí…

Na tématu se museli kramáři v rámci své skupiny shodnout, což byla jedna z velkých výzev. Nakonec zazněly písně o rekonstrukci naší školy, o vyučujících 2. D, o školním stravování. Další pak zavzpomínali na distanční výuku nebo se nechali inspirovat nadčasovým tématem sousedské závisti, překvapením pak byla ryze sportovní píseň o zápasech Oktagonu.

Mgr. Hana Nováková Sonnková