MGO má matematického šampiona

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 se konal na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě už 19. ročník Moravskoslezského matematického šampionátu, ve kterém zvítězil žák třídy 3. D Mendelova gymnázia Marek Chobot. Účast v letošním ročníku byla rekordní, soutěže se zúčastnilo nejvíce žáků v historii šampionátu – v kategorii SŠ 3 určené pro 3. ročníky všech typů středních škol soutěžilo celkem 98 žáků z České a Slovenské republiky. O to cennější je nejen Markův triumf, ale i výsledek našich dalších tří reprezentantů, kteří se všichni umístili mezi „Top 20 soutěžícími SŠ“.

Soutěžící měli za úkol vyřešit 5 obtížných příkladů, z toho jeden tradičně v anglickém jazyce. Maximální teoreticky možný bodový zisk byl 50 bodů. Marek získal celkem 41 bodů, což bylo sice oproti soutěžícímu na 2. místě o pouhý jeden bod více, odstup ostatních účastníků však už byl více než desetibodový.

Druhou nejúspěšnější soutěžící z naší školy se stala Tereza Teplanská z 3. D, která se umístila na 4. místě se ziskem 27 bodů. I v jejím případě jde o umístění „na stupních vítězů“, protože organizátoři po skončení soutěže vyhlašují pět nejlepších soutěžících, kteří obdrží ceny.

Velmi dobrého výsledku v silné konkurenci dosáhli i naši zástupci ze třídy 7. A – Albert Vlček se umístil na 7.–10. místě s 21 body a Milena Grafová na 11.–12. místě s 20 body.

Podrobné informace o letošním ročníku Moravskoslezského matematického šampionátu je možné najít na stránkách Wichterlova gymnázia zde. Všem čtyřem našim účastníkům v soutěži blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci Mendelova gymnázia!