Moderní výzvy lidstva – Pavel Rychetský na téma Proč je ústava důležitá?

Dvě zaplněné auly Slezské univerzity ve středu 5. listopadu přivítaly v rámci přednáškového cyklu Moderní výzvy lidstva další významnou osobnost, a sice JUDr. Pavla Rychetského, předsedu Ústavního soudu ČR, signatáře Charty 77, svého času místopředsedu vlády či ministra spravedlnosti.

V přednášce na téma „Proč je ústava důležitá“ pohovořil nejen o významu ústavy pro fungování právního demokratického státu, ale objasnil fungování Ústavního soudu ČR, vysvětlil, proč máme více ústavních zákonů, zmínil zajímavosti z právní historie našeho státu, např. to, že první ústavní soud v Evropě byl založen právě v Československé republice v roce 1920, citoval a okomentoval některé články Ústavy a zmínil, že pro každého občana je dobré si v ní občas něco přečíst.

V následné diskusi s publikem prokázal smysl pro humor i trpělivost, kdy dokázal přeformulovat zdánlivě nezodpověditelné dotazy a odpovědět na ně. Diskuse zavedla řeč např. na semiprezidentský model státu nebo na přímou volbu prezidenta a došla až k otázce střetu dvou práv, a sice svobody slova a svobody na ochranu osobnosti, a k zamyšlení nad lidskou integritou a důstojností jednotlivce.

Pan předseda se podělil i o osobní vzpomínky na výrazné osobnosti naší polistopadové politiky. Zavzpomínal především na Václava Havla, třeba na první setkání s ním v hektickém roce 1968.

Na závěr doporučil všem studentům, aby se nenechali pohltit sociálními sítěmi, ale četli knihy. Což je doporučení více než sympatické.

Návštěvy pana doktora Rychetského si vážíme o to více, že kvůli své zaneprázdněnosti na středoškolské besedy téměř nejezdí. Pevně věříme, ve studentech MGO svou přednáškou upevnil občanské povědomí a svým výkladem a vzpomínkami je obohatil.

Marie Kotzurová