Z Intersteno 2022 si sestry Klementovy odvážejí zasloužené medaile

Ve dnech 5. – 11. srpna se sestry Klementovy zúčastnily 53. ročníku Mistrovství světa ve zpracování textů. Nikol a Adéla porovnaly své síly s 250 účastníky z 24 zemí světa v holandském Maastrichtu.

Soutěžní disciplíny:
  • Korektura: úprava textu podle korekturních značek na papírové předloze – 4. místo (Nikol), 6. místo (Adéla)
  • Diktát CBA: diktát se zvyšující se rychlostí s možností následné opravy chyb – 4. místo (Adéla), 6. místo (Nikol)
  • Audiotranscription: přepis mluveného slova z nahrávky, kdy si soutěžící může podle sebe nastavit rychlost – 5. místo (Nikol), 7. místo (Adéla)
  • Protokolování: diktát se zvyšující se rychlostí, při kterém si soutěžící pořizuje poznámky; za 60 minut musí soutěžící odevzdat protokol, ve kterém jsou texty odstavců zkráceny na polovinu – 3. místo (Nikol), 5. místo (Adéla)
  • Opis textu: opis textu z papírové předlohy – 30 minut (za neopravenou chybu se sráží 100 úhozů) – 4. místo (Adéla), 7. místo (Nikol)
  • Kombinace: úspěšnost nejméně ve 3 disciplínách – 4. místo (Nikol), 5. místo (Adéla)

Poprosili jsme Nikol o pár slov…

Hned v pátek po příjezdu následoval v hotelu Crowne Plaza trénink prvních disciplín. Druhý den ráno začal další trénink a následně první soutěž Protokolování. Večer se konalo zahájení celého mistrovství, kde se sešlo více než 250 účastníků z 24 zemí světa. Zahajovací ceremoniál s přípitkem proběhl na lodi. Neděle byla pro nás nejdůležitějším dnem celého kongresu, kdy se uskutečnily všechny zbývající soutěže. V pondělí 8. srpna jsme měly možnost jako soutěžící navštívit jeskyni Zonneberg, která je oblíbenou turistickou atrakcí. V úterý si pro nás připravili nejmladší členové Interstena na Den mladých Escape game (úniková hra), která byla skvělá na odreagování po soutěžích a sblížení se s ostatními soutěžícími z různých zemí. Ve středu jsme měly volný program, a tak jsme navštívily muzeum fantastických iluzí, kde jsme si to opravdu užily. Odpoledne pak začalo vyhlašování výsledků a předávání medailí. Následovala párty, která se protáhla do pozdních večerních hodin. Celé mistrovství bylo zakončeno závěrečným celodenním výletem do Aachen (Německo).

 

Děvčatům gratulujeme!