Zúčastnili jsme se mezinárodní konference ALICE

MGO dostalo pozvání na konferenci a workshopy v rámci projektu ALiCE (Assessment for Learning in Citizenship Education). Cílem je umožnit spolupráci mezi evropskými školami a společně vytvářet nástroje využitelné ve výuce občanských kompetencí na druhém stupni ZŠ a na SŠ.

Konference projektu ALiCE v Kroměříži se zaměřila na využití formativního hodnocení v kontextu výchovy k občanství v celé Evropě. Účastníci z ČR, Portugalska, Belgie, Nizozemí, Norska, Litvy, Itálie, Bulharska a Slovinska měli možnost srovnat, jak je výuka k občanství integrována do místních osnov vzdělávacích plánů. Zjistili jsme například, že severské země včetně Belgie a Nizozemí jsou na míle před námi – systém formativního hodnocení mají detailně rozpracován a je přirozeně používán ve výuce. Vzdělávací proces je založen na využívání celé řady kompetencí. Ty jsou žákům vštěpovány již na základní škole a tento proces přirozeně pokračuje i na škole střední. Nejedná se o pouhé předávání faktů, jako je tomu na většině českých škol; role učitele spočívá ve stanovení jasných cílů a navrhování efektivních učebních situací a skupinových aktivit. Studenti se učí uvažovat a kriticky posuzovat souvislosti v kontextu, což vede k aktivnímu a sebevědomému zapojování na národní a globální úrovni.

Celá akce, která probíhala v angličtině, byla pro zástupkyně MGO, Helenu Kukolovu a Petru Moravcovou, velmi motivující a inspirující. Kariérová poradkyně a koordinátorka projektů Erasmus+ Petra Moravcová se mimo jiné znovu přesvědčila o nezbytnosti uplatňování mezipředmětových vztahů a metody CLIL, které jsou hlavním cílem projektu Motivovaní učitelé mají motivované žáky v rámci programu Erasmus+.