Ladislav Heryán hostem Moderních výzev lidstva

V úterý 20. září si studenti zejména prvních a třetích ročníků naší školy vyslechli přednášku z cyklu Moderní výzvy lidstva na téma Proč číst Bibli ještě ve 21. století.

Pozvání tentokrát přijal Ing. Ladislav Heryán, ThD., biblista, vysokoškolský pedagog a salesiánský kněz, jehož přivítala aula Slezské univerzity zaplněná nejen našimi studenty, ale také studenty Obchodní akademie a zájemci z řad veřejnosti.

Přivedl je k zamyšlení nad křesťanským dědictvím evropského prostoru, nad biblickým poselstvím převtěleným do úsloví, výtvarného umění, hudby či architektury, které si v našich každodenních životech často ani neuvědomujeme. Nastínil důsledky ztráty tradičních kořenů, s ní související rozostření pojmu „tradiční hodnoty“, zneužívání tohoto pojmu populisty nebo také, jak je těžké vést dialog s jinými kulturami, pokud neznáme dobře tu svou.

Přiblížil studentům biblické příběhy a podělil se s nimi i o svou osobní zkušenost se čtením Bible. Svou erudovaností, šíří záběru, a zároveň velice osobním přístupem zaujal posluchače natolik, že ani nezbyl časový prostor na všechny otázky, které z publika vyvstávaly.

Moderování přednášky i besedy se výborně zhostila dvojice studentů z 8.A. Studenty prvních ročníků přednáška zaujala a Ladislav Heryán některé z nich, podle jejich vlastních slov, motivoval k tomu, aby si alespoň části Bible přečetli. Pokud tomu skutečně tak bude, pak přednáška splnila svůj účel. Avšak věříme, že mnohým posluchačům dala přednáška větší přesah, a sice reflexi biblického poselství pro dnešní dobu.

Marie Kotzurová

Autorem fotografií je Rostislav Herman